Elprisläget.

En guide för dig som vill veta mer om de höga elpriserna.

Elpriserna har varit ovanligt höga det senaste året. På GodEl följer vi utvecklingen och uppdaterar dig löpande om vad vi vet. På den här sidan hittar du all information du behöver.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga elpriserna har flera orsaker. Vi ger dig hela bakgrunden.

Hur ser prognosen ut framåt?

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli de kommande månaderna.

Elstöd för konsumenter och företag.

Utbetalningen av elstöd i elområde 3 och 4 sker successivt med start 20 februari. Elstöd för företag och elanvändare i samtliga elområden väntar under våren.

Vår elexpert: "Fortsatt dämpade elpriser."

Vår expert Björn Björnson analyserar elmarknaden och tittar på prognosen framåt.

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

Det finns flera saker du kan göra för att få ner dina kostnader.

Håll koll på förbrukningen.

Så kan du elbanta för plånbok och planet.

Vi tål att jämföras.

De allra flesta skulle få en lägre elräkning genom att byta till oss. Jämför oss gärna med någon av våra konkurrenter.

Timprisavtal – är det något för mig?

Lär dig mer om timavläsning och vilken typ av avtal som passar dig bäst.

Vad kostar elen just nu?

Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Elprisprognos framåt.

Det är svårt att veta hur länge elen kommer vara dyr, men prognosen från elmarknadens aktörer är att de höga priserna kommer att bestå, i någon grad, under flera år framöver. Så länge elpriset, drivet av fossilgaspriset (naturgas) på kontinenten, är högt kommer det att spilla över på södra halvan av Sverige.

Vår prognos för elpriset några månader framåt.

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli de kommande månaderna. Här berättar vi hur vi har räknat. Kortfattat är vår formel för prognosen: spotpris (prognos baserat på terminer och EPAD) + elhandelspåslag schablon 5 öre/kWh + moms.
Källa: Nasdaq

Prognosen uppdateras varje vecka.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga priserna just nu har flera orsaker:

  • Ryssland bedriver parallellt med kriget i Ukraina ett energikrig mot Europa genom att successivt strypa naturgasexporten till EU. Naturgas används i relativt liten utsträckning i Sverige, men i övriga Europa är användningen utbredd, både för uppvärmning av bostäder och för elproduktion. Till följd av den minskade tillgången på naturgas och den marknadsoro som det skapar så har priset på naturgas skjutit i höjden. I sin tur har det höga priset på naturgas fått elpriserna i Europa att nå rekordnivåer. Att naturgaspriset får en så stor påverkan på elpriset beror på att elpriset sätts genom så kallad marginalprissättning. Det betyder att priset på den sista kWh som behövs för att möta elbehovet, i nuläget gaskraft, sätter priset på all annan el.
  • Att de svenska elpriserna blir påverkade av priserna i övriga Europa beror på att det går utlandsförbindelser i form av elkablar från Sverige till våra grannländer. När Sverige exporterar el till länder med högre elpriser så ”importerar” vi till stor del deras elpriser. Det beror på att varje exportkabel kan ses som en stor elanvändare som ökar efterfrågan på el i Sverige.
  • Att det är södra och mellersta Sverige, elområde 3 och 4, som påverkas mest av de höga priserna beror på att det finns ett stort underskott på el i de elområdena. Underskottet har ökat i takt med att både kraftvärme och kärnkraft avvecklats utan att ersättas med motsvarande elproduktion. En allt större del av elförsörjningen behöver därför komma från norra Sverige. Dessvärre innebär avvecklingen av elproduktion i södra Sverige att överföringskapaciteten från norr till söder har minskat. Det kan låta paradoxalt när underskottet på el, och därmed behovet, i södra Sverige har ökat. Men det beror bland annat på att Svenska kraftnät, som äger stamnätet i Sverige, behövt ”bereda plats” i överföringskablarna för att kunna öka överföringen vid tillfällen då elen inte räcker till i södra Sverige.

Med dessa externa och interna omständigheter så tenderar elpriset i södra och mellersta Sverige att frikopplas från kontinentens elpriser – d.v.s. bli lågt – under dagar som det blåser mycket och vindkraftsproduktionen är stor. Då räcker elen till för att både möta det lokala elbehovet och utlandskablarnas fulla överföringskapacitet. Och tvärtom när vindkraftsproduktionen är liten.

Vårt elpris baseras på elens inköpspris, elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool, fast månadsavgift och ett påslag på 2,5 öre per kWh. Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

  • Det mest effektiva sättet att påverka elräkningen är att minska onödig elanvändning. Inte nog med att det sänker elräkningen från oss, det minskar även räkningen från din nätägare. Här  kan du ta del av våra tips om att spara el hemma.
  • Det som drar mest i hemmet är uppvärmningen. För dig som bor i villa med någon form av eluppvärmning (värmepump eller direktverkande el) kan skillnaderna bli märkbara med ganska små insatser. Bara genom att sänka inomhustemperaturen med 1 grad kan förbrukningen för uppvärmning minska med upp till 5 %.
  • Om du har möjlighet rekommenderar vi att ha en elkostnadsbuffert för den närmsta tiden.

Men om jag har fler frågor?

Då kan du kolla in vår sida med frågor och svar. Om du inte hittar svaret som du söker är du välkommen att ringa eller maila oss på 0770-45 73 00 eller kundservice@godel.se.se