Elprisläget.

En guide för dig som vill veta mer om de höga elpriserna.

Det har nog inte undgått någon att elen har varit dyr det senaste året. På GodEl följer vi utvecklingen noga och uppdaterar dig löpande om vad vi vet. På den här sidan hittar du all information du behöver.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga elpriserna har flera orsaker. Vi ger dig hela bakgrunden.

Hur länge kommer elen att vara så här dyr?

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli i vinter.

Nytt högkostnadsskydd för elkunder

Den 27 oktober informerade regeringen om ett nytt elprisstöd.

Vår elexpert: "En snäll höst för elräkningen."

Björn Björnson skriver regelbundet i vår blogg Elmarknadskollen.

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

Det finns flera saker du kan göra inför vintern.

Håll koll på förbrukningen i höst och vinter.

Så kan du elbanta för plånbok och planet.

Vi tål att jämföras.

De allra flesta skulle få en lägre elräkning genom att byta till oss. Jämför oss gärna med någon av våra konkurrenter.

Timprisavtal – är det något för mig?

Lär dig mer om timavläsning och vilken typ av avtal som passar dig bäst.

Vad kostar elen just nu?

Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga priserna just nu har flera orsaker:

  • Ryssland bedriver parallellt med kriget i Ukraina ett energikrig mot Europa genom att successivt strypa naturgasexporten till EU. Naturgas används i relativt liten utsträckning i Sverige, men i övriga Europa är användningen utbredd, både för uppvärmning av bostäder och för elproduktion. Till följd av den minskade tillgången på naturgas och den marknadsoro som det skapar så har priset på naturgas skjutit i höjden. I sin tur har det höga priset på naturgas fått elpriserna i Europa att nå rekordnivåer. Att naturgaspriset får en så stor påverkan på elpriset beror på att elpriset sätts genom så kallad marginalprissättning. Det betyder att priset på den sista kWh som behövs för att möta elbehovet, i nuläget gaskraft, sätter priset på all annan el.
  • Att de svenska elpriserna blir påverkade av priserna i övriga Europa beror på att det går utlandsförbindelser i form av elkablar från Sverige till våra grannländer. När Sverige exporterar el till länder med högre elpriser så ”importerar” vi till stor del deras elpriser. Det beror på att varje exportkabel kan ses som en stor elanvändare som ökar efterfrågan på el i Sverige.
  • Att det är södra och mellersta Sverige, elområde 3 och 4, som påverkas mest av de höga priserna beror på att det finns ett stort underskott på el i de elområdena. Underskottet har ökat i takt med att både kraftvärme och kärnkraft avvecklats utan att ersättas med motsvarande elproduktion. En allt större del av elförsörjningen behöver därför komma från norra Sverige. Dessvärre innebär avvecklingen av elproduktion i södra Sverige att överföringskapaciteten från norr till söder har minskat. Det kan låta paradoxalt när underskottet på el, och därmed behovet, i södra Sverige har ökat. Men det beror bland annat på att Svenska kraftnät, som äger stamnätet i Sverige, behövt ”bereda plats” i överföringskablarna för att kunna öka överföringen vid tillfällen då elen inte räcker till i södra Sverige.

Med dessa externa och interna omständigheter så tenderar elpriset i södra och mellersta Sverige att frikopplas från kontinentens elpriser – d.v.s. bli lågt – under dagar som det blåser mycket och vindkraftsproduktionen är stor. Då räcker elen till för att både möta det lokala elbehovet och utlandskablarnas fulla överföringskapacitet. Och tvärtom när vindkraftsproduktionen är liten.

Vårt elpris baseras på elens inköpspris, elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool, fast månadsavgift och ett påslag på 2,5 öre per kWh. Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Hur länge kommer elen att vara så här dyr?

Det är svårt att veta hur länge elen kommer vara dyr, men prognosen från elmarknadens aktörer är att de höga priserna kommer att i någon grad bestå under flera år framöver. Så länge elpriset, drivet av naturgaspriset på kontinenten är högt så kommer det att spilla över på södra halvan av Sverige. Vanligtvis är priset högre under vintermånaderna, när hushållen använder mest el.

Vår prognos för vinterns elräkningar.

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli i vinter. Så här har vi räknat: Spotpris (prognos baserat på terminer och EPAD), elhandelspåslag schablon 5 öre/kWh + moms. Källa: Nasdaq Prognosen uppdateras varje vecka.

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

  • Det mest effektiva sättet att påverka elräkningen är att minska onödig elanvändning. Inte nog med att det sänker elräkningen från oss, det minskar även räkningen från din nätägare.
    Här  kan du ta del av våra tips om att spara el hemma.
  • Det som drar mest i hemmet är uppvärmningen. För dig som bor i villa med någon form av eluppvärmning (värmepump eller direktverkande el) kan skillnaderna bli märkbara med ganska små insatser. Bara genom att sänka inomhustemperaturen med 1 grad kan förbrukningen för uppvärmning minska med upp till 5 %.
  • Om du har möjlighet rekommenderar vi att ha en elkostnadsbuffert för den närmsta tiden.

Jämför vårt elpris.

Även om priserna på elmarknaden är historiskt höga just nu kan du känna dig trygg med att du får ett riktigt lågt pris hos oss. Jämför oss gärna!

Men om jag har fler frågor?

Då kan du kolla in vår sida med frågor och svar. Om du inte hittar svaret som du söker är du välkommen att ringa eller maila oss på 0770-45 73 00 eller kundservice@godel.se.se