Cookies på godel.se

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats. Där finns även en lång rad frågor & svar kring cookies och informationspåbudet.

 

Allmänt om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller information. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen, optimera webbplatsen och rikta relevanta erbjudanden och annonser till besökare. Det finns två typer av cookies:

 • Den ena typen, här kallad varaktig cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
 • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda sessionscookies och varaktiga cookies.

Om man besöker webbplatsen med olika webbläsare (till exempel Internet Explorer och Firefox) sparas cookies i båda webbläsarna (webbläsarna lagrar nämligen cookies på olika ställen).

 

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies. Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

På den här webbplatsen informerar vi om alla cookies som används (se nedan). Vi redovisar vad de olika kakorna heter, om det är sessionscookies eller varaktiga cookies, till vilket domännamn de hör (här ser man vilka cookies som är förstapartscookies och vilka cookies som är tredjepartscookies, då förstapartscookies har samma domännamn som webbplatsen medan tredjepartscookies har ett annat domännamn än webbplatsen), vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge cookien sparas i besökarens webbläsare.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och eller andra verktyg för hantering av cookies.

 

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookies som finns lagrade i din webbläsare, hur du tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Ett alternativ till att ändra webbläsarinställningar kan vara att välja bort specifika cookies. Du kan till exempel välja bort intressebaserade annonser genom att ändra dina annonsinställningar för Google, ändra dina annonsinställningar för Twitter, samt välja bort deltagande i A/B-tester via Visual Website Optimizer.

 

Cookies på den här webbplatsen

Nedan presenteras de cookies som används på den här webbplatsen. Uppsättningen av cookies som används på en webbplats varierar. Observera även att det kan finnas cookies som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen.

Om det skulle förekomma några felaktigheter eller om det är några frågetecken kring de cookies som används på den här webbplatsen är du välkommen att höra av dig via vår kontaktsida.

Information om de cookies som används på godel.se hittar du under följande prefix:

 • Namn – namn på cookien
 • Typ – sessionscookie eller varaktig cookie (är kopplat till tiden som cookien ”lever”)
 • Domännamn – vilken domän som sätter cookien (här kan man utläsa om det är förstapartscookies eller tredjepartscookies)
 • Data – vilken data som lagras i kakorna
 • Användning – vad informationen används till
 • Tid – hur länge cookien sparas i besökarens webbläsare
 • Tredje parts sekretesspolicy – länk till tredje parts sekretesspolicy, när tredjepartscookies används

 

Namn: __utma

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.

Användning: Webbstatistik via Google Analytics, används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen.

Tid: Cookien förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: __utmb

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.

Användning: Webbstatistik via Google Analytics, används för att beräkna antalet besök på webbplatsen.

Tid: Cookien förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: __utmc

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt nummer

Användning: Webbstatistik via Google Analytics, används ihop med cookien __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: __utmli

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unik länk

Användning: Webbstatistik via Google Analytics, används för att kunna urskilja vilka länkar en besökare klickar på

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: __utmz

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer och Google AdWords information via parametrarna utmcsr, utmcmd, utmctr, utmcct, utmccn och utmglcid.

Användning: Webbstatistik via Google Analytics, används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen.

Tid: Cookien förfaller sex månader från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _ga

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.

Användning: Webbstatistik via Google Universal Analytics, används för att beräkna antalet unika användare av webbplatsen.

Tid: Cookien förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _gat

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Förfrågningar som skickas till Google Universal Analytics

Användning: Webbstatistik via Google Universal Analytics, används för att begränsa antalet förfrågningar.

Tid: Cookien förfaller 10 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: godel_personalization

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt nummer

Användning: Personalisering. För att kunna erbjuda besökarna den mest relevanta informationen används denna cookie till att komma ihåg vilken välgörenhetsorganisation besökaren är mest intresserad av.

Tid: Cookien förfaller en månad från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: godel_signup_data

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt värde för välgörenhet, steg i bli kund-flödet, vald energiförbrukning, boendetyp, elområde.

Användning: Kommer ihåg val besökaren har gjort för att underlätta och förenkla kundregistrering.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: signup_campaign_post_id

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Informationen inkluderar värden för kampanj och erbjudande.

Användning: Används vid kampanjer och specialerbjudanden, för rapportering samt för att säkerställa att användare kan tillgodogöra sig sina erbjudanden.

Tid: Cookien förfaller efter upp till 1 år beroende på kampanjperiod.

 

Namn: signup_campaign_visits

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Informationen inkluderar värden för antal besök av en viss kampanjsida.

Användning: Används vid kampanjer och specialerbjudanden, för rapportering samt för att styra erbjudandens tillgänglighet.

Tid: Cookien förfaller efter upp till 1 år beroende på kampanjperiod.

 

Namn: currentCostumerLeadId

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt värde för att identifera nuvarande besökare om denne har påbörjat registreringsflödet.

Användning: Håller reda på besökares inmatade information, om denne har påbörjat registreringsflödet.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: wordpress_test_cookie

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Ej personligt identifierbar information om webbläsarinställningar kopplade till cookies.

Användning: Används för att känna igen om cookies tillåts av en användares webbläsare eller inte..

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: wordpress_logged_in_<siffror>

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt värde som indikerar när en webbadministratör är inloggad och samt vilken webbadministratör det rör sig om.

Användning: Används för administration av godel.se, för att autentisera inloggade webbadministratörer.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: wordpress_sec_<siffror>

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt värde som indikerar när en webbadministratör är inloggad och samt vilken webbadministratör det rör sig om.

Användning: Används för administration av godel.se, för att autentisera inloggade webbadministratörer över SSL-anslutningar.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: wp-settings-<siffror>

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Identifierar inloggningar och inloggade webbplatsadministratörer via unika värden. Inkluderar information om användarspecifika inställningar för hur användargränssnittet i WordPress ska se ut.

Användning: Används för administration av godel.se, för att autentisera inloggningar och inloggade användare.

Tid: Cookien förfaller 1 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: wp-settings-time-<siffror>

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Identifierar inloggningar och inloggade webbplatsadministratörer via unika värden. Inkluderar information om användarspecifika inställningar för hur användargränssnittet i WordPress ska se ut.

Användning: Används för administration av godel.se, för att autentisera inloggningar och inloggade användare.

Tid: Cookien förfaller 1 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: PHPSESSID

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Unikt värde för att identifiera enskilda besök (sessioner).

Användning: Används för att identifiera sessioner och data kopplade till dessa.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: test

Typ: Sessionscookie

Domännamn: doubleclick.net

Data: Ej personligt identifierbar information om webbläsarinställningar kopplade till cookies.

Användning: Används för att känna igen om en användares webbläsare tillåter cookies.

Tid: Cookien förfaller 15 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: id

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: doubleclick.net

Data: Ej personligt identifierbar information om tidigare besök på godel.se, visningsrapportering för Googles displaynätverk samt demografi- och intresserapportering i Google Analytics.

Användning: Rapportering och annonsering. Visningsrapportering för annonser i Googles displaynätverk. Demografi- och intresserapportering. Inriktning av visningsannonsering baserad på tidigare besök på godel.se (s.k. remarketing, via Google Analytics och Google AdWords).

Tid: Cookien förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_s

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att känna igen om du är en ny eller återkommande användare.

Tid: Cookien förfaller 100 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_test_cookie

Typ: Sessionscookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att känna igen om cookies tillåts av din webbläsare eller inte.

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs.

 

Namn: _vis_opt_exp_<siffror>_split

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att testa olika webbsidor mot varandra.

Tid: Cookien förfaller 100 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_exp_<siffror>_goal_<siffror>

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare.

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att känna igen om ett mål, till exempel en registrering, har uppnåtts.

Tid: Cookien förfaller 100 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vwo_uuid

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att säkerställa att du som besökare ser samma version av en kampanjsida varje gång du besöker den. Skickar även segmenteringsdata som används i rapporter.

Tid: Cookien förfaller 1 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_exp_<siffror>_combi

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare.

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, för att säkerställa att du som besökare av en viss kombination av kampanjsidor ser samma kombination vid varje besök.

Tid: Cookien förfaller 100 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_exp_<siffror>_exclude

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, när en användare uteslutits från en kampanj.

Tid: Cookien förfaller 100 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _vis_opt_out

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: godel.se

Data: Anonym identifierare

Användning: Används vid A/B-testning via Visual Website Optimizer, när en användare själv angett att denne inte vill delta i kampanjer, för att tillmötesgå önskemålet.

Tid: Cookien förfaller 10 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: ai_session

Typ: Sessionscookie

Domännamn: drs2.veinteractive.com

Data: Insamlad data inkluderar information om det aktuella besöket, såsom tid för besöket och vilka sidor som besökts.

Användning: Används för att möjliggöra och anpassa kommunikation via Ve Interactive, för att hjälpa användaren fullfölja en registrering som av någon anledning avbrutits.

Tid: Cookien förfaller 31 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: ai_user

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: drs2.veinteractive.com

Data: Insamlad data inkluderar information användare själva uppger i formulär på webbplatsen.

Användning: Används för att möjliggöra och anpassa kommunikation via Ve Interactive, för att hjälpa användaren fullfölja en registrering som av någon anledning avbrutits.

Tid: Cookien förfaller 7990 år och 3 månader från det att den sattes eller senast uppdaterades.

 

Namn: _datr

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: facebook.com

Data: Insamlad data inkluderar antal användare som loggat in via en viss dator. Personligt användar-ID sparas inte efter utloggning från Facebook.

Användning: Används av Facebook för att upptäcka och förhindra misstänkta inloggningsförsök och minska risker vid användande av offentliga datorer. På godel.se används cookien för funktionalitet kopplad till delningar och/eller gillanden av sidans innehåll på Facebook.

Tid: Cookien förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Facebooks cookie- och sekretesspolicy.

 

Namn: lu

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: facebook.com

Data: Användar-ID för den senast inloggade Facebook-användaren, om denne inte loggat ut, samt räknare för att, vid nästa inloggning, avgöra om det är samma användare som är på väg att logga in igen.

Användning: Cookien används av Facebook för att anpassa hur inloggningssidan presenteras för användaren, för att exempelvis låta e-postadressen stå förifylld. På godel.se används cookien för funktionalitet kopplad till delningar och/eller gillanden av sidans innehåll på Facebook.

Tid: Cookien förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Facebooks cookie- och sekretesspolicy.

 

Namn: c_user

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: facebook.com

Data: Insamlad data inkluderar unikt nummer för den inloggade användaren.

Användning: Används av Facebook när en användare angett att denne vill hållas inloggad. På godel.se används cookien för funktionalitet kopplad till delningar och/eller gillanden av sidans innehåll på Facebook.

Tid: Cookiens livslängd styrs av användarens val. Om användaren inte valt att hållas inloggad förfaller cookien när webbläsaren stängs. Om användaren valt att hållas inloggad förfaller cookien efter 30 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Facebooks cookie- och sekretesspolicy.

 

Namn: xs

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: facebook.com

Data: Insamlad data inkluderar unikt nummer för besöket, tid för inloggning samt, beroende på användarens inställningar, en “säkerhetsflaggning” om användaren valt att aktivera surfande över säker anslutning.

Användning: På godel.se används cookien för funktionalitet kopplad till delningar och/eller gillanden av sidans innehåll på Facebook.

Tid: Cookiens livslängd styrs av användarens val. Om användaren inte valt att hållas inloggad förfaller cookien när webbläsaren stängs. Om användaren valt att hållas inloggad förfaller cookien efter 30 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Facebooks cookie- och sekretesspolicy.

 

Namn: _PREF

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: youtube.com

Data: Användarpreferenser samt statistik över uppspelningar av videoklipp.

Användning: Används av YouTube vid uppspelning av inbäddade videoklipp, bland annat för att säkerställa funktionalitet, komma ihåg användarpreferenser och samla statistik om uppspelningar av videoklipp uppladdade på deras plattform. Vid uppspelning av videoklipp omfattas användare av YouTubes sekretesspolicy.

Tid: Cookien förfaller 10 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Googles cookie- och sekretesspolicy som också tillämpas på YouTube-tjänster.

 

Namn: _VISITOR_INFO1_LIVE

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: youtube.com

Data: Uppskattning av din bandbredd.

Användning: Används av YouTube vid uppspelning av inbäddade videoklipp, bland annat för att säkerställa funktionalitet, komma ihåg användarpreferenser och samla statistik om uppspelningar av videoklipp uppladdade på deras plattform. Vid uppspelning av videoklipp omfattas användare av YouTubes sekretesspolicy.

Tid: Cookien förfaller 8 månader från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Googles cookie- och sekretesspolicy som också tillämpas på YouTube-tjänster.

 

Namn: Cookies som börjar med mtr

Typ: Varaktiga cookies och sessionscookies

Domännamn: triggerbee.com

Data: Insamlad data inkluderar statistik över besök samt information som användare själva uppger på webbplatsen.

Användning: Används för webbanalys och för att rikta relevanta erbjudanden mot besökare.

Tid: Kompletteras inom kort.

 

Namn: twttr.conversion.trackPid

Typ: Varaktig cookie

Domännamn: twitter.com

Data: Insamlad data inkluderar antal registreringar som skett efter att ha klickat på eller sett en Twitter-annons.

Användning: Används för uppföljning och optimering av kampanjer.

Tid: Cookien förfaller 30 dagar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Tredje parts sekretesspolicy: Klicka här för att komma till Twitters sekretesspolicy.


Ring oss

 • 08 - 519 199 99
 • Måndag - torsdag kl 08.15-19.00
  Fredag kl 08.15-16.00
  Dag före helgdag kl 08.15-12.00

Maila oss

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Du får en kopia av meddelandet till din e-postadress.

Maila oss din fråga

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Gilla, dela och följ oss på Facebook

Dela denna länk

Twittra med oss på TwitterMitt GodEl