Startup 4 Climate

Sveriges största innovationstävling inom energisektorn.

Vi står inför den största utmaningen i mänsklighetens historia. Utsläpp av växthusgaser måste minska drastiskt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, annars riskerar vi att orsaka oåterkallelig skada på vår planet. Vi är i ett läge när alla måste ta krisen på allvar och ge sitt fulla stöd till en hållbar och rättvis framtid för alla.

Vad kan vi som elbolag göra?

Vi vet att övergången till ett hållbart energisystem och effektivare energianvändning spelar en nyckelroll i hur vi ska tackla klimatkrisen och minimera riskerna med den. Energisektorn berör nästan alla levande människor på vår planet och om vi kan bidra till att den drivs på ett mer förnybart, hållbart och smartare sätt vore det ju helt fantastiskt. Men hur ska vi göra det, tänker du kanske? Jo, utöver att leverera 100 procent förnybar el till våra kunder och ge vår vinst till välgörenhet sonderar vi även startup-terrängen och letar efter innovationer som kan accelerera energiomställningen och bidra till en begränsning av den globala uppvärmningen. Vi kallar det för Startup 4 Climate.

Vad är Startup 4 Climate?

2020 instiftade vi Startup 4 Climate tillsammans med Ellevio och idag är det en av Europas största innovationstävlingar inom energisektorn. Vi letar efter lösningar med klimatnytta som förändrar beteenden och bidrar till FN:s 1,5-gradersmål. För att utse två vinnare tar vi hjälp av både en namnkunnig expertjury och av dig. I två år i rad har nämligen alla bidrag presenterats på We Don't Have Time, världens största sociala nätverk för klimataction, där alla som vill kan registrera sig för att rösta på sin favorit.

Alla vinnare i Startup 4 Climate.

Vinnare 2020

Peafowl Plasmonics utvecklar små solceller och Enjay har skapat ett energiåtervinningssystem för restauranger.

Vinnare 2021

Flower (tidgare Krafthem) skapar virtuella kraftverk och Ligna Energy gör batterier av trämassa.

Vinnare 2022

NitroCapt framställer gödsel utan fossila bränslen och Helios Innovations skapar energieffektiv förångning inom industrin.

1

Vinnare 2023

Cemvisions fossilfria och energisnåla cement, som använder sig av restavfall, och Noviges beprövade vågkraftslösning med sol- och vindkraft på köpet.