Hand in Hand
Ger kvinnor i Indien en ny framtid

Hand in Hand har hittills fått 822 099 kr av GodEl

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att hjälpa kvinnor att starta företag. På så sätt kan de försörja sig och sina familjer och ta sig ur ett liv i fattigdom.

Hand in Hand Swedens uppgift är att samla in bidrag till verksamheten på fältet. Målet är att skapa 10 miljoner jobb globalt bland de fattiga. Genom bidrag från GodEl kan Hand in Hand hjälpa ännu fler kvinnor att lyfta sig, sin familj och sitt samhälle till bättre levnadsvillkor. Till ett liv med hopp, valmöjligheter och värdighet.

Vi är väldigt stolta och glada över att GodEl och GoodCause har valt att engagera sig i Hand in Hand genom ett två-årigt byprojekt i Arebommanahalli i Indien. Deras fina insats hjälper till att bygga en långsiktigt hållbar situation för alla i byn. Genom hjälp till självhjälp och ett fantastiskt engagemang internt och från era kunder går Arebommanahallis 3 500 invånare nu en ljusare framtid till mötes. Tack!

Charlotte Bohman, generalsekreterare Hand in Hand

 

GodEls bidrag går till Arebommanahalli, en by i södra Indien

GodEls bidrag från 2015 går till ett byprogram i Arebommanahalli, en by nära Bangalore i södra Indien. Här arbetar Hand in Hand med att hjälpa fattiga kvinnor att starta företag för att på så sätt kunna försörja sig och sin familj.

Byprojektet i Arebommanahalli startades vid årsskiftet 2016 och pågår under två år. I byn är jordbruk den huvudsakliga sysselsättningen. Genom att mobilisera kvinnorna i byn och hjälpa dem försörja sig genom att starta eget företag, ger man dem förutsättning att ta sig ur ett liv i fattigdom. Byprogrammet skapar förutsättningar för bestående utveckling genom aktiviteter inom fem områden:

 

Jobbskapandematbutik_arebommanahali_hand-in-hand_indien

Start av självhjälpsgrupper där kvinnor lär sig läsa, skriva, räkna och utbildas i entreprenörskap. Deltagarna får utbildning och hjälp med att arbeta fram hållbara affärskoncept och verksamhetsidéer. Hand in Hand förmedlar också finansiering till de som efter genomförd utbildning vill starta verksamhet. Dessa lån investeras i produktiva verksamheter som genererar inkomst över tid och går inte till konsumtion.

 

Hälsoundersökningar

Hälsokampanjer där man bland annat utbildar i hygien, näringslära och gör löpande hälsoundersökningar. Gravida kvinnor och barn genomgår särskilda undersökningar. Hand in Hand arbetar med att försöka säkerställa tillgång till rent vatten och att toaletter installeras i hushållen. Den preventiva hälsoutbildningen förbättrar avsevärt förutsättningarna för en bättre hälsa.

 

Alla barn i skola, ingen i arbeteskolbarn_arebommanahali_hand-in-hand_indien

Program mot barnarbete med speciella insatser för de barn som inte fullföljt sin skolgång. Den grundläggande idén är att barn ska gå i skolan, inte arbeta. Hand in Hand arbetar parallellt med de befintliga statliga skolorna i byarna. Målet är att byn efter projektets genomförande ska vara helt barnarbetsfri, vilket manifesteras med en skylt i byn.

 

Demokrati och IT-utbildning

Etablering av medborgarcenter ”Citizen Centers”, där det bland annat finns tidningar och datorer med internetuppkoppling. Här kan befolkningen få information om sina demokratiska rättigheter, hjälp med registrering inför val eller kontakter med myndigheter och utbildning i IT.

 

Miljövänlig by

Miljöprogram där man arbetar med att öka medvetenheten hos befolkningen om hur de kan begränsa skadlig påverkan på miljön. Det innefattar  exempelvis insamling av sopor för återanvändning, kompostering, biogasprojekt och trädplantering.

 

Tidigare års bidrag

GodEls bidrag 2014 och 2015 gick till ett liknande byprojekt i Chettipatti, Jonglei State, som nu är avslutat. Tack vare de bidragen har bland annat:

 • 368 kvinnor lärt sig läsa, skriva, räkna och utbildats i entreprenörskap genom självhjälpsgrupper
 • 201 familjeföretag kunna startas
 • 22 barn kunnat tas ur barnarbete och fått möjlighet att fullfölja sin skolgång

Tidigare år har pengarna inte gått till något specifikt projekt utan Hand in Hands olika verksamheter runt om i världen.

Hand in Hand har varit förmånstagare till GodEl sedan juli 2009. Hos Hand in Hand kan du läsa mer om deras arbete och hur pengarna har gjort nytta.

 

Bli kund

Som kund hos GodEl

hjälper du kvinnor i Indien att försörja sina familjer genom företagande.
Ring oss

 • 08 - 519 199 99
 • Måndag - torsdag kl 08.15-19.00
  Fredag kl 08.15-16.00
  Dag före helgdag kl 08.15-12.00

Maila oss

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Du får en kopia av meddelandet till din e-postadress.

Maila oss din fråga

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Gilla, dela och följ oss på Facebook

Dela denna länk

Twittra med oss på TwitterMitt GodEl