Konsumenträtt

Så kontaktar du oss om du inte är nöjd

För oss är det otroligt viktigt att ha nöjda kunder. Därför satsar vi mycket på hög kundnöjdhet, något som gjort att GodEl ligger i den absoluta toppen gällande kundnöjdhet i energibranschen. Om vi inte har nått upp till dina förväntningar, hör av dig till oss så lovar vi att göra allt vi kan för att åtgärda det som gått fel.

Kontakta vår kundservice

Om du inte är nöjd, kontakta oss på 0770-45 73 00 eller kundservice@godel.se

Fortfarande inte nöjd?

Om du inte känner dig nöjd efter ditt samtal med kundservice kan du skicka in ett skriftligt klagomål till oss.

GodEl
Landsvägen 50A
172 65 Sundbyberg

Klagomålshantering och tvistlösning

Om du fortfarande är missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister mellan konsument och näringsidkare.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08 - 508 860 00

Du kan också vända dig till din kommuns konsumentvägledare för att få stöd vid klagomål eller hjälp vid en tvist.

Vidare kan du låta pröva en tvist i allmän domstol, t.ex. om en part inte följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.  Tingsrätten är då första instans.

Har du synpunkter eller klagomål som t.ex. gäller att ett elbolag inte följer ellagen kan du kontakta Energimarknadsinspektionen som är en tillsynsmyndighet vars uppgift bl.a. är att kontrollera att elbolagen följer gällande regelverk och lagar.

Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida hittar du ytterligare information om hur du kan få hjälp om du är missnöjd med ditt elbolag.

Dina rättigheter

Här kan du som vill veta mer om dina rättigheter som elkonsument enligt ellagen ladda ner dem.
Dina rättigheter som elkonsument (pdf)

Informationen kan även vid förfrågan lämnas ut på andra sätt. Kontakta kundservice för hjälp med detta.