Mäter, minskar och binder
in the name of klimataction.


Fixa 100 % förnybar el märkt Bra Miljöval.

Klimataction på riktigt.

Klimatkrisen hotar vår existens. Bevisen är många och vi har ont om tid om vi ska lyckas vända den negativa utvecklingen. Men vi och många, många fler ger inte upp. Vi ser allt fler människor, företag, organisationer och beslutsfattare ta action för klimatet. Sedan 2019 har vi valt att mäta och minska alla utsläpp i vår värdekedja enligt ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Men vårt arbete slutar inte där. Vi har även valt att binda lika mycket utsläpp som vår värdekedja genererar, och 10 procent extra, genom tredjepartsgranskade och certifierade skogsprojekt. Att mäta och minska utsläpp i hela värdekedjan för att sedan binda motsvarande mängd utsläpp, plus 10 procent, kallas för klimatpositiv. Scrolla för att läsa mer om hur vårt arbete går till.

1. Rubbet ska mätas.

När vi säger att rubbet ska mätas menar vi exakt alla klimatpåverkande gaser som hela vår värdekedja genererar. Det innefattar till exempel alla utsläpp i hela vindkraftverkets livscykel. Från produktion, underhåll och nedmontering till materialåtervinning av propellrarna. Vi mäter transporten av de ekologiska äpplena vi har i kontorets fruktkorg. Ja, vi mäter till och med utsläppen från våra anställda när de åker till och från kontoret och utsläppen från våra välgörenhetspartners när de använder GodEls vinst för att laga planeten. Och eftersom det här inte är helt easy peasy tar vi hjälp av experter hos U&WE som säkerställer att vi följer ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Och för att vara riktigt, riktigt säkra på att vi har räknat rätt har vi även tagit hjälp av revisionsbyrån PwC som oberoende tredjepartsgranskare.

2. Sedan minskar vi.

Att bara mäta räcker inte. Vi jobbar även aktivt för att hela tiden minska våra utsläpp i linje med FN:s 1,5-gradersmål – strävandet efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Några saker vi gör för att minska våra utsläpp:

  • Bara sälja el märkt med Bra Miljöval, en oberoende märkning från Naturskyddsföreningen.
  • Utesluta kött på våra personalfester.
  • Digitalisera våra kunders betalflöden, så att det fälls färre träd och färre fakturor behöver resa land och rike runt med lastbil.
  • Informera och uppmuntra våra kunder att minska sin egen förbrukning.
  • Avsätta pengar till Energieffektiviseringsfonden så att företag kan ansöka om bidrag för klimatinvesteringar.

3. Och sedan binder vi.

Sedan 2019 binder vi 110 procent av de utsläpp som vår värdekedja genererar. Det gör vi genom att investera i tredjepartsgranskade, certifierade projekt som fokuserar på skogsjordbruk och skydd av regnskog i Indonesien och Bolivia. Här kan du läsa mer om projekten och se våra certifikat.

Hur har vi räknat?

Vill du veta exakt vilka ramverk och metoder som ligger till grund för beräkningarna av våra växthusgaser? Då hittar du den fullständiga analysen bakom knappen här under.

A force for good.

En sak vi lärt oss under arbetet med vår klimatanalys är att 99 procent av vår klimatpåverkan kommer från el vi säljer till våra kunder. Betyder det att vi borde sluta sälja el? Verkligen inte. Ju större vi blir, desto större skillnad kan vi göra eftersom vi:

  • Ökar efterfrågan på el märkt med Bra Miljöval.
  • Delar med oss av vår vinst till våra partnerorganisationer som på ett eller annat sätt arbetar för att göra världen till en bättre plats. Sedan 2005 har vi genererat 62 miljoner till dem och deras arbete.
  • Mäter och minskar alla utsläpp i vår värdekedja enligt ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Dessutom binder vi 110 procent av de utsläpp som vår värdekedja genererar. Det kallas ibland för klimatpositiv.
  • Avsätter pengar till Energieffektiviseringsfonden så att företag kan ansöka om bidrag för klimatinvesteringar. Hur bra?
  • Driver innovationstävlingen Startup 4 Climate, där vi letar upp och stöttar små, nytänkande företag som vill accelerera energiomställningen och med hjälp av sin innovation ge mätbar klimatnytta.
Åhå, berätta mer.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00