Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet inbyggt i affärsidén.

Hos oss är inte hållbarhet något vi adderar. Det är en del av vår affärsmodell och genomsyrar allt vi gör. Vi vill lämna planeten i ett bättre skick än om vi inte hade funnits.

  • All vår vinst går till projekt hos våra partnerorganisationer och gör skillnad för människor, miljö och omvärld.
  • Vi mäter, minskar och binder alla utsläpp i hela vår värdekedja.
  • Vi säljer enbart 100 % förnybar el märkt med Bra Miljöval.
  • Vi accelererar energiomställningen med innovationstävlingen Startup4Climate.
  • Vi hjälper våra kunder att minska sin elförbrukning.
  • Vi avsätter pengar till Energieffektiviseringsfonden så att företag kan ansöka om bidrag för klimatinvesteringar.

Så här tänker vi kring våra utsläpp.

1. Rubbet ska mätas.

Vi mäter alla klimatpåverkande gaser som hela vår värdekedja genererar. Till exempel alla utsläpp i hela vindkraftverkets livscykel. Vi mäter transporten av de ekologiska äpplena vi har i kontorets fruktkorg. Ja, vi mäter till och med utsläppen från våra välgörenhetspartners när de använder pengarna från GodEl i sina projekt. För att säkerställa att vi följer ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter – tar vi hjälp av hållbarhetsbyrån U&WE samt revisionsbyrån PwC, som oberoende tredjepartsgranskare.

2. Sedan minskar vi.

Vi jobbar aktivt för att hela tiden minska våra utsläpp i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Exempelvis säljer vi bara el märkt med Bra Miljöval, vi digitaliserar våra kunders betalflöden, så att det fälls färre träd och färre fakturor behöver resa land och rike runt med lastbil. Vi utesluter kött på våra personalfester, och vi uppmuntrar våra kunder att minska sin egen förbrukning. Vi avsätter även pengar till Energieffektiviseringsfonden så att företag kan ansöka om bidrag för klimatinvesteringar.

3. Och sedan binder vi.

Sedan 2019 binder vi 110 procent av de utsläpp som vår värdekedja genererar. Det gör vi genom att investera i tredjepartsgranskade, certifierade projekt som fokuserar på skogsjordbruk och skydd av regnskog i Indonesien och Bolivia.

Hur har vi räknat?

Vill du veta exakt vilka ramverk och metoder som ligger till grund för beräkningarna av våra växthusgaser? Då hittar du den fullständiga analysen här.

Vi investerar i en bättre morgondag.

Sedan starten 2005 har all vår vinst gått till våra partnerorganisationer, som på bästa sätt kan förvalta pengarna och göra störst skillnad för människor, miljö och omvärld. Hittills 62 miljoner kronor.

Endast Bra Miljöval är gott nog.

Vi var först i Sverige med att enbart sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att elen är förnybar och att det ställs hårda krav på elproduktionens miljöpåverkan. För varje såld kilowattimme avsätter vi pengar till energieffektiviserande miljöprojekt.

1

Snabbare energiomställning.

Startup 4 Climate är en av Europas största innovationstävlingar inom energisektorn. Vi sonderar startup-terrängen och letar efter innovationer som kan accelerera energiomställningen och bidra till en begränsning av den globala uppvärmningen.

Hur kan jag minska mitt eget klimatavtryck?

Mäta och binda i all ära, men det är faktiskt att minska som är det viktigaste. Som vi alltid har sagt är den grönaste kilowattimmen den som aldrig förbrukas.

Värm upp ditt hem smartare med Ngenic.

En digital, uppkopplad termostat som hjälper dig att värma upp ditt hem smart.

Koll och kontroll på din elförbrukning.

Ladda ner vår app och bli en smartare elkonsument. Följ din förbrukning och få smarta analyser, jämförelser och skräddarsydda tips.

Företag? Ansök om bidrag för energieffektivisering.

Sänk elräkningen genom att exempelvis byta till treglasfönster eller byta ut all belysning till LED-lampor.