Personuppgifter

Här beskriver vi hur GodEl samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande. Du är givetvis inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det kan vi dock inte kommunicera eller ingå avtal med dig. Vi kan inte heller förse dig med information såsom vilket elavtal som passar bäst utifrån dina förutsättningar. Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss och att GodEl alltid är schysst mot dig och dina personuppgifter. Vi tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Allmänt

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress och kontonummer.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
GodEl AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556672-9926). Vi finns på Landsvägen 50A, 172 63, Sundbyberg. På vår webbplats godel.se kan du läsa mer om GodEl. Här kan du också hitta information om vilka cookies vi använder (om du samtycker till det) för att förbättra användarupplevelsen, optimera webbplatsen och anpassa dess innehåll för besökaren (godel.se/cookies).

Vårt dataskyddsteam

Alla våra anställda har grundläggande kunskaper om dataskydd, vi har ett dataskyddsombud och även ett dedikerat team med dataskyddsväktare som särskilt fokuserar på att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Sofia Halliday Bruno, Gro Advokatbyrå, är dataskyddsombud för GodEl. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsteam eller dataskyddsombud per e-post till: personuppgifter@godel.se.

Dina rättigheter

Integritetsskyddslagstiftningen ger dig vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss per e-post till personuppgifter@godel.se. Nedan följer en sammanfattning av rättigheterna.

  • Rättelse av din information: Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.
  • Rätt till radering d.v.s. att vi tar bort dina personuppgifter från våra system: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Uppgifter som har med vår fakturering till dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. Det finns även andra uppgifter som vi kan vara skyldiga att spara under viss tid av konsumenträttsliga skäl eller under penningtvättslagstiftningen. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.
  • Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
  • Dataportabilitet: Du som kund har i vissa situationer rätt att få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet såsom till en annan elhandelsleverantör.
  • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen: Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se nedan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.
  • Rätt att få veta vad vi har registrerat om dig d.v.s. begära ett så kallat registerutdrag
  • Rätt att invända mot ett beslut som fattats av GodEl om detta beslut har fattats på automatisk väg, innebär rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Se nedan i stycket ”Automatiskt beslutfattande” vilka beslut som kan fattas automatiserat av GodEl. Specificera i detta fall vilka behandlingar du invänder emot.
  • Rätt att klaga till myndighet: Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten. (www.imy.se)

Nedan informationstext riktar sig främst till nedan fyra kategorier av personer som GodEl behandlar personuppgifter om:
1. Användare av GodEls tjänster för privatpersoner och företag
2. Besökare (vid kontakt med GodEls kundtjänst, på GodEls webbplats och hos GodEl i sociala medier)
3. Kontaktpersoner hos GodEls samarbetspartners (potentiella och befintliga Avsändare, partners m.fl.)
4. Jobbsökande

1. Användare av GodEls tjänster för privatpersoner och företag (enskild firma)

GodEl är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som användare lämnar i samband med registrering och användning av GodEls tjänster.

2. Besökare (vid kontakt med GodEls kundtjänst, på GodEls webbplats och hos GodEl i sociala medier)

GodEl är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som vi utför om våra besökare.

3. Kontaktpersoner hos GodEls samarbetspartners (potentiella och befintliga partners m.fl.)

GodEl är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som vi utför om kontaktpersoner hos våra samarbetspartners.

4. Jobbsökande

GodEl är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som jobbsökande lämnar i samband med att du söker jobb eller praktik hos oss.

Utökad förbrukningsinformation.

Som kund hos GodEl kan du frivilligt lämna uppgifter om din förbrukning. Detta görs via GodEls app.

Denna Integritetsskyddsinformation uppdaterades senast den 15 december 2022.