Bra Miljöval

1

Bara den strängaste märkningen duger.

Vi säljer förnybar el märkt med Bra Miljöval. Det är Naturskyddsföreningens strängaste märkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas, och den enda oberoende märkningen av el i Sverige.

  • Du får el som är ursprungsmärkt från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljön.
  • Miljökraven innebär även hänsyn till klimat, växter, djur och människor.

Så här funkar det.

Hårda miljökrav.

El som är märkt med Bra Miljöval är inte bara förnybar. Det ställer också krav på att produktionen sker med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Tuffa granskare.

Naturskyddsföreningen säkerställer att vi som säljer Bra Miljöval-märkt el lever upp till kraven. Med tiden blir kraven högre och högre.

Mjuk tillbaka-kaka.

För varje såld kwh märkt Bra Miljöval avsätter vi pengar till Miljöfonden och Energieffektiviseringsfonden för projekt som värnar miljö eller energieffektiviserar.

Sänk dina elkostnader. Investera för framtiden.

Håll nere din förbrukning med våra tips.

Att förbruka mindre el är snällt för både plånbok och planet. Vi har samlat tipsen som ger störst effekt.

Sänk företagets elräkning.

Som företagskund hos oss kan ni ansöka om bidrag för att energieffektivisera företaget, organisationen eller bostadsrättsföreningen. Ni kan till exempel byta till treglasfönster eller byta ut all belysning till LED-lampor.

Producera egen el.

Vill du producera egen el med hjälp av solpaneler? Genom att producera egen solel minskar du ditt koldioxidutsläpp och kan på sikt räkna hem din investering i rena besparingar.

1

Ursprungsmärkning 2023.
Sol, vind och vatten.


Enligt lagen ska all el ursprungsmärkas med energikällor och miljöpåverkan.

  • 100 % av elen vi säljer kommer från förnybara energikällor. Varje gång vi köper en megawattimme el får vi ett kvitto på hur den har tillverkats, en så kallad ursprungsgaranti. När elen är såld till våra kunder annulleras ursprungsgarantin så att vi vet att den är förbrukad. Det säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.
  • Miljö- och klimatpåverkan från vår försäljning (beräknade på elens hela värdekedja) ser ut så här:
    Växthusgasutsläpp: 9,04 g CO2e/kWh.
    Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh.