Solceller för elproduktion.

1

Solpaneler har stor potential.

Att installera solpaneler på sitt hustak kan vara en riktigt bra investering, även på våra nordliga breddgrader. Du får lägre energikostnader från dag ett och på tio till femton år har du tjänat in den initiala kostnaden. Dessutom höjer en solcellsanläggning värdet på din fastighet.

Fler kraftslag och energikällor kommer att behövas när stora delar av samhället elektrifieras. I dagsläget kommer dock bara en procent av det svenska elbehovet från solenergi – trots att potentialen är betydligt större än så. I Danmark står till exempel solenergi för tre procent av hela landets energibehov och i Tyskland är det hela tio procent. Och du behöver inte bli avskräckt av vårt kalla nordiska klimat – tvärtom kan solpanelerna vara mer effektiva vid lägre temperaturer. Så bli en del av framtiden – producera egen el som täcker in både ditt och andras behov framåt.

Vi på GodEl har synat solcellsmarknaden i sömmarna och valt att samarbeta med 1KOMMA5°.

Investering i solpaneler.

Vad kostar det att installera solpaneler på ditt tak – och hur snabb är återbetalningstiden? Vi kollar närmare på hur dina solpaneler kan bli en ekonomiskt bra affär.

1

Guide: installera solceller.

Är du nyfiken på hur man går till väga för att installera solceller? Vår guide hjälper dig hela vägen – från första förberedelse till egen elproduktion.

1

Solceller med 1KOMMA5°

Väljer du solceller från 1KOMMA5° och samtidigt är eller blir kund hos GodEl får du 5000 kr i avdrag på dina kommande elräkningar!

Priser och avtalsvillkor för elproduktion.

Vi köper elen från elproducenter till samma pris som vi annars skulle ha köpt el för från elbörsen Nord pool. Utöver det ersätter vi även för ursprungsgarantier och eventuella elcertifikat. Ta del av fullständiga villkor i avtalsvillkoren. Prisexempel baserat på maj månads elpris i öre/kWh exkl. moms.
Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Spotpris 17,64 17,64 23,71 50,58
Elcertifikat 0,030 0,030 0,030 0,030
Ursprungsgaranti 5,70 5,70 5,70 5,70
Totalt möjligt elpris 23,37 23,37 29,44 56,31
Priser för elcertifikat och ursprungsgarantier för 2024 utbetalas årsvis i efterskott och du skulle då exempelvis få följande ersättning i kronor: 1 ursprungsgaranti = 57,00 kr. 1 elcertifikat = 0,30 kr.
1

Mottagningsplikt vid egen elproduktion.

Om du inte väljer ett elhandelsbolag att sälja din egen elproduktion till blir det automatiskt elbolaget du köper din el av, som tar emot elen du matar in i nätet. Med andra ord, är du vår kund och installerar solceller har vi mottagningsplikt för din el. Här kan du läsa mer om mottagningsplikt.

1

Vanliga frågor & svar om solpaneler.

Det ökande intresset för solenergi väcker många frågor. Här är några vanliga frågor och svar.

 • Hur får jag min ersättning?
  Ersättning för elproduktionen dras av från slutsumman på din faktura för förbrukning. Skulle ersättningen överstiga fakturabeloppet dras överskjutande belopp från nästkommande faktura. Ersättning för eventuella ursprungsgarantier och elcertifikat betalas ut årligen enligt vid för tillfället gällande prislista.
 • Vad är momspliktig?
  Du ska registrera dig för moms och redovisa elförsäljningen i din momsdeklaration om din totala försäljning av varor och tjänster är mer än 80 000 kronor.
 • Vad är ursprungsgarantier?
  Som elproducent kan du ansöka om ursprungsgarantier från staten, som du sedan kan sälja vidare på en öppen marknad. Ursprungsgarantier, som gäller alla typer av elproduktion, är elektroniska handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer ifrån. Syftet är att göra ursprungsmärkning av el tillförlitlig. Energimyndigheten tar ut en kontoavgift för ursprungsgarantier på 200 kronor per år, så beroende på hur stor produktion du har och hur priset på ursprungsgarantier utvecklas är det inte säkert att det blir en lönsam affär för dig. Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om ursprungsgarantier.
 • Vad är elcertifikat?
  För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri el kan du få ett elcertifikat av staten. Du kan sedan sälja certifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Ett elcertifikatskonto hos Energimyndigheten kostar 200 kr per år. På grund av att priserna på elcertifikat är så låga, och förväntas förbli det, lönar det sig därför inte längre att sälja elcertifikaten. Mer om elcertifikat finns hos Enegimyndigheten.
 • Vad är CESAR-konto?
  CESAR är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. Du tilldelas dessa av staten till kontot, för att du därefter ska kunna sälja dem vidare till en elhandlare. Läs mer om CESAR-konto hos Energimyndigheten.

Vill du sälja din elproduktion till oss?

Vi köper gärna egenproducerad el av dig som är kund hos oss. Fyll i formuläret så återkommer vi med ett avtalsförslag så snart vi kan. Är du en företagskund som vill sälja din produktion ber vi dig kontakta vår kundservice.

  Information om hur GodEl hanterar och skyddar de personuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer och namn) som GodEl får tillgång till om dig i samband med att du kontaktar GodEl hittar du här.