Rädda Barnen
Ger akuthjälp till barn i katastrof

Rädda Barnen har hittills fått 10 666 343 kr av GodEl

Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer och de arbetar i över 120 länder runt om i världen. Deras vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda.

Tack vare GodEl och deras kunders engagemang kan vi vara på plats hos barnen omedelbart när en naturkatastrof eller väpnad konflikt inträffar. Katastroffonden innebär också att vi kan hjälpa barn i glömda katastrofer och konflikter som media inte rapporterar från, men där barnen har samma akuta behov av vårt stöd.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen Sverige

 

GodEls bidrag går till Katastroffonden

Över 60 miljoner barn beräknas varje år drabbas av krig och katastrofer. Barnen drabbas alltid hårdast eftersom de är mest sårbara för trafficking, övergrepp och våld. Med Katastroffonden samlar Rädda Barnen in pengar kontinuerligt så att de kan agera snabbt när katastrofen väl slår till. Den möjliggör också att de kan verka i långvariga, ”glömda”, konflikter där miljontals barn lever under fruktansvärda förhållanden.

Förutom det mest uppenbara, att dödas eller skadas, innebär katastrofen en enorm psykisk påfrestning för ett barn. Utöver att de förlorat sina hem och sin trygga vardag med skolgång och lek, riskerar de sjukdomar och undernäring då det råder brist på mat och rent vatten. Familj och vänner dör, hem och skolor har förstörts och det finns inte längre någon vardag.

Därför är det extra viktigt att barn får en fast punkt där de känner sig trygga och kan fortsätta att utvecklas även om allt annat runt omkring dem är kaos. Rädda Barnen skapar just en sådan frizon med sina barnsäkra platser. Här kan barnen leka och få psykosocialt stöd för att bearbeta de fruktansvärda upplevelser som de har varit med om. Denna fasta punkt är också en bas för utbildning. De barnvänliga platserna erbjuder ett skydd mot våld och utnyttjande som barnarbete, människohandel och kidnappning – företeelser som ofta ökar i katastrofsituationer.

Rädda Barnen kunde under 2015 genomföra katastrofinsatser på 99 platser i 59 länder runt om i världen och stötta över 7 miljoner barn. Några exempel på insatser under året:

 • Myanmar. Över 250 000 barn drabbades av översvämningarna i augusti 2015. Rädda Barnen distribuerade hushålls och hygienartiklar till drabbade familjer.
 • Syrien. Rädda Barnen arbetar inne i Syrien med att hjälpa barn att överleva, men stridigheter inne i landet gör arbetet mycket svårt.
 • Sydsudan. Sedan strider utbröt i december 2013 så har de humanitära behoven i Sydsudan vuxit till en alarmerande hög nivå. Rädda Barnen driver 61 vårdcentraler med hjälp av lokala partners.

radda_barnens_insatser_katastroffond_2015

 

GodEl har stöttat Rädda Barnen sedan starten 2005. Hos Rädda Barnen kan du läsa mer om samarbetet.

 

Bli kund

Som kund hos GodEl

gör du att allvarligt undernärda barn i katastrofområden får högkalorikost.
Ring oss

 • 08 - 519 199 99
 • Måndag - torsdag kl 08.15-19.00
  Fredag kl 08.15-16.00
  Dag före helgdag kl 08.15-12.00

Maila oss

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Du får en kopia av meddelandet till din e-postadress.

Maila oss din fråga

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
 • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Gilla, dela och följ oss på Facebook

Dela denna länk

Twittra med oss på TwitterMitt GodEl