Vår klimatanalys.

Vi är stolta att presentera världens första öppet redovisade klimatanalys från ett elbolag där alla utsläpp i hela värdekedjan räknats in. Nedan kan du, som är lite extra nyfiken, ladda ner våra årliga rapporter där vårt klimatfotavtryck beskrivs i detalj.