Klimatkompensation

Våra klimatprojekt.

Sedan 2019 har vi valt att mäta och minska alla utsläpp i vår värdekedja enligt ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Men vårt arbete slutar inte där. Sedan 2019 har vi även bundit 26 686 ton koldioxid genom att investera i tredjepartsgranskade, certifierade projekt som fokuserar på skogsjordbruk och skydd av regnskog i Indonesien och Bolivia.

För att säkerställa att projekten vi investerar i gör skillnad på riktigt, för både för miljön och för människorna som jobbar med dem, har vi tagit hjälp av Zero Mission. Scrolla och läs om våra två noggrant utvalda trädplanteringsprojekt som är certifierade av Plan Vivo.

1

Bujang Raba, Indonesien.

Sumatra är den ö i Indonesien som drabbats värst av storskaliga oljepalmsproduktioner. Området har blivit torrare och hetare i och med att naturskog huggits ner och ersatts med palmoljeplantage. Betalningar från klimatkompensationen används för att förbättra levnadsstandarden för de samhällen som deltar i projekten, samt att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion. Detta görs genom en så kallad agroforestrymodell där gummiträd, kaffe och kanel planteras. På samma gång förser skogen människor och djur med viktiga ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft, tillgång till ved och rekreation. 
Visa certifikat

1

ArBolivia, Santa Cruz, Bolivia

I centrala Bolivia återbeskogas 200 hektar mark genom småskaligt skogsbruk och agroforestrymetoder i samarbete med 900 småbrukare i lokala samhällen. Målet är att stärka skogsbruket och införa metoder för en effektiv markanvändning så att det blir långsiktigt hållbart och därmed minska belastningen på regnskogen. Bland annat får bönderna hjälp att finansiera utrustning och aktiviteter för att förbättra skördarna så att behovet av att skövla regnskogen minskar.
Visa certifikat