Fastprisavtal en potentiell kostnadsfälla.

Rörligt avtal är bäst över tid, brukar det heta. Och även om historien fortfarande otvetydigt visar på det så fick de rörliga avtalen – och alla elanvändare med avtalsformen – sig en ordentlig törn när energi- och elpriskrisen slog till som värst. En naturlig instinkt som elanvändare skulle därför kunna vara att binda elpriset inför kommande vinter. Men statistiken visar att det kan vara en kostnadsfälla.

De elanvändare som valde fast elpris inför den oanade energi- och elpriskrisen har föga förvånande varit de stora vinnarna på elmarknaden. Att de gjort en besparing beror helt enkelt på att marknaden inte förväntade sig en kris, och därmed hade krisen inte heller ”prisats in” i fastprisavtalen.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Riskerna skjuts över till köparna.

I takt med att elhandelsbolagen förlorat stora pengar på dessa fastprisavtal har därför påslagen i form av riskpremier ökat med extrema mått. En stor del av riskerna med fastprisavtalen har alltså skjutits över till köparna.

På senare tid har dock priset på fastprisavtal, precis som det rörliga elpriset, gått ner rejält. Det kan därför vara lockande att passa på att binda elpriset och på så sätt säkra kommande vinters elkostnader. Men de extrema riskpremierna består. Elhandelsbolagen vill fortfarande att du som kund tar kostnaden, och gärna att du får betala tillbaka de enorma pengar som elhandelsbolagen förlorat hittills under krisen.

Fastpris – En usel affär senaste året.

Att det varit en usel affär att välja fastprisavtal det senaste året kan vi se med hjälp av prisstatistik från Statistiska centralbyrån.

Bilden visar årskostnadsskillnaden för en villa (20 000 kWh/år) sedan 2005 mellan ett fast 1-årsavtal och rörligt avtal beroende på när avtalet tecknades. Negativt värde innebär besparing, och hur mycket, med rörligt avtal. För varje ettårsperiod/jämförelseperiod har förbrukningen viktats per månad med hänsyn till årstiderna.

Som vi kan se har det historiskt oftast lönat sig med rörligt avtal. Energi- och elpriskrisen syns tydligt där de elanvändare som tecknade fast 1-årsavtal innan krisen gjorde de största besparingarna någonsin med den avtalsformen. Men sedan vände det hastigt kraftigt till fördel för rörligt avtal. Elanvändare som i juli 2022 tecknade fast 1-årsavtal har betalat 22 500 kr extra jämfört med om de hade haft rörligt avtal. De som tecknade fast 1-årsavtal i augusti 2022 har betalat hela 36 000 kr för mycket. På så vis är dessa elanvändare betydligt större förlorare än de som behållit sitt rörliga avtal genom hela krisen.

 

Riskpremierna består.

Hur det ser ut för fastprisavtal som tecknades fr.o.m. september 2022 och framåt får vi avvakta och se. Detta då det antingen inte finns komplett jämförelsedata ännu, eller så har de avtalen inte löpt ut, så det är för tidigt att dra några säkra slutsatser. Jag får helt enkelt återkomma om det. Men allt talar för att förlusterna består, men i minskande grad eftersom priserna som sagt gått ner ordentligt sedan sommaren 2022. Men märk väl – de stora riskpremierna i fastprisavtalen är kvar, så sannolikheten att gå vinnande ur den här vintern med den avtalstypen är enligt marknadens bedömning låg.

Dela nyhet