Elpriser i vinter – så har vi gjort vår prognos.

Elpriserna i vinter tros bli rekordhöga. Varje vecka uppdaterar vi vår elprisprognos för de kommande månaderna. Här förklarar vi hur vi har räknat för att få fram prisprognosen.

De höga elpriserna berör just nu hela landet och vi vet sedan tidigare att vintermånaderna är de allra dyraste. Varje tisdag publicerar vi en elprisprognos där vi prognostiserar elpriserna framåt, baserat på elområde och uppskattad förbrukning. Formeln för prognosen ser ut så här:

Spotpris (prognos baserat på terminskontrakt och EPAD-kontrakt) + elhandelspåslag schablon 5 öre/kWh + moms.

Vår prognos för elpriserna – så har vi räknat.

I Sverige sker elhandeln dagligen på börsen Nord Pool. Där följer priserna på el utbud och efterfrågan och varje bud på börsen avser en faktisk leverans av el från säljaren till köparen. Priset på el kan fluktuera under dagen och du har säkert hört att elen till exempel är som dyrast när förbrukningstopparna i Sverige är som högst, till exempel på kvällen när de flesta lagar mat, laddar elbilen eller använder tvättmaskinen.

För att analysera elpriserna framåt går det därför inte att använda dagsaktuella Nord Pool. I stället tittar vi på priset på terminskontrakt från Nasdaq. Där sker handeln av el på ett annat sätt, nämligen för att säkra upp en viss volym, till ett visst elpris, under en viss period i framtiden. Det är användbart för både producenterna, som vill kunna förutse intäkter, och för användarna – till exempel stora industrier – som behöver budgetera för längre perioder. Av den anledningen kan terminskontrakten också kallas för prissäkringar. Tillägget EPAD står för Electricity Price Area Differentials och innebär helt enkelt att prissäkringarna också sorteras på elområde, för ännu mer tillförlitliga prognoser.

Vidare bygger vår prognosformel också på ett marknadsmässigt schablonpåslag på 5 öre per kWh (som inkluderar både vinstpåslag och avgifter) samt 25 procent moms på hela beloppet.

De olika förbrukningsnivåerna som beskrivs i prognosen (till exempel att förbrukning i en villa motsvarar 20 000 kWh) ska ses som ett medelvärde för Sverige som helhet och återspeglar alltså inte de skillnader som finns mellan norra och södra Sverige.

Här hittar du vår elprisprognos för vintern. Kom ihåg att den uppdateras veckovis varje tisdag.

Dela nyhet