Din guide i klimatordsdjungeln: GodEls klimatordlista.

Din guide i klimatordsdjungeln: GodEls klimatordlista.

Trots att klimatet är en av vår tids viktigaste frågor är pratet fullt av högtravande mumbojumbo och krångliga förkortningar. Därför har vi filat på en klimatordlista så att alla ska kunna snacka växthuseffekt och Greta-effekt på Instagram, i lunchrummet och på aw:n. Och innan du vet ordet av det har du blivit inspirerad, eller kanske lyckats inspirera någon annan.

Ett av de absolut enklaste sätten att göra något bra för klimatet är att prata om det och ju fler som höjer rösten desto större är chansen att vi får till en förändring. För trots att vi människor ibland gillar att sticka ut med en festlig sko eller en tokig hårfärg älskar vi i grund och botten att följa normer och att göra precis som alla andra. Och tur är väl det, för når vi bara en kritisk massa av inspirerade klimatpratare kommer flocken att följa och lösningarna med den.

1,5-gradersmålet

1,5-gradersmålet sattes på FNs klimatmöte i Paris 2015. 1,5 grader är den nivå av global uppvärmning vi ska hålla oss till om vi vill leva på en relativt stabil planet. 'Vaddå, nån grad hit eller dit gör väl ingen skillnad', tänker du kanske. Men tänk på skillnaden mellan 39 och 40,5 graders feber, den känns.

2-gradersmålet

Den nivå av global uppvärmning vi måste hålla oss under för att minimera de värsta effekterna av klimatförändringarna, t.ex. översvämningar, döda korallrev, kraftiga stormar och smälta polarisar.

Det vi därför bör sikta mot är 2-gradersmålets nära släkting, 1,5-gradersmålet.

3 april

Sveriges overshoot day 2019. Den här dagen hade vi förbrukat planetens förnybara resurser för resten av året. Här kan du se Overshoot days jorden över.

Agenda 2030

Ett ramverk som togs fram inför FN:s klimatmöte i Paris 2015. Agendan är ett slags strategiskt dokument som förklarar hur vi ska gå tillväga för att skapa en hållbar värld för alla människor och för mama jord. Som namnet avslöjar ska det va gjort till 2030 och du kan läsa mer på regeringen.se.

António Guterres

Portugisisk politiker med mysig röst som varit FN:s generalsekreterare sedan 2017. Generalsekreteraren har en av vår tids vagaste rollbeskrivningar men uppmanas alltid att lyfta frågor som kan hota internationell fred och säkerhet. Klimatfrågan har nu blivit just en sådan fråga, så spana efter António på nyheterna och i sociala medier.

COP - Conference of the Parties

Tyvärr inte en party-konferens som namnet antyder, utan istället Klimatkonventionens styrande organ. Med ”Parties” menas de länder som har skrivit under överenskommelsen. Länderna möts en gång om året för att se så att klimatarbetet går åt rätt håll. I år möts de för 25:e gången i Madrid (flyttat från Santiago i Chile), och konferensen heter därför COP25. Scrolla ner för att läsa mer om Klimatkonventionen.

Divestera

Klimat-lingo för att styra bort sina pengar från fossila och klimatskadliga investeringar. Många har dålig koll på vad deras pensioner eller besparingar faktiskt finansierar. När kikade du sist på dina egna placeringar?

Förstärkt växthuseffekt

En dopad växthuseffekt som gör att atmosfärens gaser håller kvar för mycket värme på jorden. Den förstärkta växthuseffekten är ett resultat av mänsklig aktivitet och vår förkärlek för fossila bränslen. För motsatsord, se Greta-effekt.

Globala målen för hållbar utveckling

De globala målen är en av ingredienserna i ramverket Agenda 2030. Men där agendan fokuserar på hur vi ska skapa en bra värld handlar målen istället om, trumvirvel, vilka mål vi har. De globala målen är 17 till antalet och tycker att sociala och ekologiska aspekter är lika viktiga. Det tycker vi med.

Greta-effekt

Det klimatmässiga engagemang som Greta Thunberg, elev, klimataktivist och kick-ass människa, inspirerat till i Sverige och i resten av världen. För motsatsord, se Förstärkt växthuseffekt.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

Mellanstatlig FN-organisation från 1988. IPCC:s syfte är att förse världen med oberoende och vetenskaplig information om allt som rör klimatförändringar. IPCC bedriver ingen egen forskning utan sammanställer aktuell forskning från hela världen.

Klimatkompensation

Olika sätt att kompensera för utsläpp av växthusgaser som inte kan undvikas. T.ex. att erbjuda 100% förnybar el och samtidigt plantera träd som tar upp den koldioxid som även den förnybara produktionen släpper ut.

Klimatkonventionen

Även känd som UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change (puh!). Konventionen såg dagens ljus under ett möte i Rio de Janeiro redan 1992 med syfte att förhindra klimatförändringarna. You guessed it, klimatfrågan är inte bara en fas, det är en livsstil.

Klimatpositiv

Någon eller något som mäter rubbet av de växthusgaser som den släpper ut, minskar utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet och kompenserar det som blir kvar till minst 110%.

Koldioxidbudget

En prognos för hur mycket växthusgaser vi kan eller vill släppa ut. Används ofta för att mäta hur mycket vi kan släppa ut utan att passera 1,5- eller 2-gradersmålen. Även privatpersoner och företag kan lägga upp en koldioxidbudget. Kalorier är ändå passé. Testa att räkna koldioxid istället!

Koldioxidekvivalent

Även känd som CO2e. En väldigt praktisk enhet som översätter alla växthusgasers påverkan på den globala uppvärmningen till en och samma enhet. Det är alltså den mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid.

Exempel: Metan är en 25 ggr kraftigare växthusgas än koldioxid. Om en idisslande ko släpper ur sig 1 kg metan innebär det 25 kg CO2e på internationellt gångbart klimatspråk.

Kolsänka

Ett slags förrådsutrymme som samlar på sig kol från atmosfären och därmed minskar de höga halterna av koldioxid. Exempel på kolsänkor är skogar och världshav som binder kolet i sin växande biomassa t.ex. i träd och plankton.

Nettoutsläpp

Skillnaden mellan faktiska utsläpp av växthusgaser och det en gör för att minska utsläppen. 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp vilket innebär att vi måste kompensera för en del genom t.ex. utökad skogsplantering eller lagring av koldioxid.

Parisavtalet

Parisavtalet är det kärleksbarn som blev resultatet av klimatmötet i Paris, COP21, i slutet av 2015. Avtalet går ut på att vi kraftigt ska minska utsläppen av växthusgaser och hålla oss under 2 graders global uppvärmning.

Patricia Espinosa

Klimatkonventionens top dog, boss woman och chefssekreterare. Hon har länge varit engagerad i bland annat klimatfrågan och kvinnors rättigheter och dessutom hunnit med en period som Mexikos utrikesminister. Patricia Espinosa är vad en skulle kunna kalla för en mycket kompetent person.

Prosument

En person som både producerar och konsumerar en tjänst eller vara. T.ex. någon som installerar solpaneler på sitt tak och sedan laddar mobilen med sin egen el med ett nöjt leende på läpparna.

Pyttipanna

Välbeprövad metod för att motverka matsvinn. Svenska hushåll slänger 97 kg mat per person och år vilket motsvarar 150 kg onödiga växthusgaser. Vad blir det till middag ikväll?

Räckviddsångest

Rädslan över att elbilens laddning inte kommer att räcka till nästa laddpunkt. Andas i fyrkant!

Snöbollseffekt

En eskalerande utveckling. T.ex. när allt fler börjar prata om klimatet med hjälp av en pedagogisk ordlista vilket leder till att den globala uppvärmningen avtar. Nästan som om den hade blivit nedkyld av en stor snöboll…

Växthuseffekt

Den värmande effekt som atmosfärens gaser, växthusgaserna, har på jordens yta genom att hålla kvar en del av solens värmestrålning. En fantastisk funktion som gör att mänskligheten inte fryser ihjäl. Tack!

Okej, men hur kan jag minska mitt eget klimatavtryck?

I vår blogg har vi samlat massor med tips och inspiration på hur man kan minska sin energianvändning och utsläpp av växthusgaser.