Vårt elpris

Senaste elpriset.

Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Volymvägt spotpris 206,16 209,31 290,15 290,96
Kostnad för elcertifikat 0,02 0,02 0,02 0,02
Avgifter till Svenska Kraftnät 2,64 2,98 1,37 1,19
Avgifter till Nord Pool 0,06 0,06 0,06 0,06
Påslag 2,00 2,00 2,00 2,00
Ursprungsgarantier förnybar el 7,30 7,30 7,30 7,30
Totalt elpris exkl moms 218,18 221,67 300,9 301,53
Moms (25 %) 54,55 55,42 75,23 75,38
Totalt elpris 272,73 277.09 376,13 376,91

Priser i öre/kWh. Elpris för december 2022. Påslaget och momssatsen är fasta komponenter, medan de övriga varierar över tid. Här kan du läsa mer om vad de olika delarna i priset innebär.

Vår fasta avgift är 25 kr/månad inkl. moms och gäller per anläggning. Nätkostnad ingår ej.

Se prishistorik och jämförpriser för privatpersoner och företag nedan.

GodEls elpriser.

Här ser du de historiska rörliga elpriserna i öre per kWh för GodEls rörliga avtal.

GodEl rörligt pris inklusive Bra Miljöval.

Utöver priserna tillkommer vår fasta avgift på 25 kronor per månad och anläggning (inklusive moms).

 

Jämförelsepriser för GodEls rörliga avtal inklusive Bra Miljöval.

Förbrukning (kWh) Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
2000 287,72 292,09 391,11 391,91
5000 278,72 283,09 382,11 382,91
20000 274,22 283,09 377,61 378,41

Nätavgifter ingår inte i elpriset.

Företagspriser.

Här ser du de historiska rörliga elpriserna i öre per kWh för GodEls företagsavtal. Utöver priserna tillkommer vår fasta månadsavgift på 20 kronor exklusive moms.

GodEls företagsavtal inklusive Bra Miljöval exklusive moms.

Jämförpriser för GodEls företagsavtal inklusive Bra Miljöval exklusive moms.

Förbrukning (kWh) Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
2000 230,18 233,67 312,90 313,53
5000 222,98 226,47 305,70 306,33
20000 219,38 222,87 302,10 302,73
1

Ditt elpris hos GodEl.

Vi erbjuder rörligt avtal och timprisavtal. Oavsett vilket du väljer byggs elpriset upp av samma komponenter:

  • Elens inköpspris, elcertifikat och avgifter.
  • Bra Miljöval.
  • Påslag 2,5 öre.
  • Endast 25 kr fast månadsavgift.