Varierande men låga elpriser i juli

I juli varierade elpriset kraftigt i landet beroende på elområde och landade på 16,16 – 35,79 öre/kWh inkl moms. Det genomsnittliga julipriset har inte varit så lågt sedan 2015.

Under sommaren har elpriset varit under hård press framför allt tack vare mycket välfyllda vattenmagasin. Den goda tillgången på vattenkraftsel har dock inte kommit hela landet till gagn utan ofta blivit inlåst i elområde 1 och 2 i norra Sverige. Den huvudsakliga orsaken till det är att kärnkraften, som finns i mellersta Sverige (elområde 3), haft en låg produktion till följd av årligt underhållsarbete, oväntade produktionsstopp samt låg lönsamhet som gjort att delar av kärnkraften minskat sin produktion i väntan på högre elpriser.

Detta har gjort att statliga Svenska kraftnät, som bland annat ansvarar för den totala balansen i elnätet (stamnätet), sett risk för obalanser i elnätet i mellersta och södra Sverige (elområde 3-4) och därför begränsat överföringen av vattenkraftsel från norra delen av landet. Under vindfattiga dagar i elområde 3-4 har därför import av dyrare el från våra grannländer, inte minst Tyskland och Polen, behövt ske vilket har fått elpriset att sticka iväg ordentligt under perioder.

Nya åtgärder för att stabilisera elpriset

I mitten av juni avtalade Svenska kraftnät med Vattenfall att från och med 1 juli återstarta reaktorn Ringhals 1, som var avställd till följd av för låga elpriser och därmed för låg lönsamhet, för att förbättra balansen i elnätet. Detta stabiliserade elpriset till stor del i elområde 3 medan elområde 4 fortsatt fick betydligt högre elpris (men fortfarande historiskt billigt) än i övriga landet.

De geografiskt varierande priserna förväntas fortsätta åtminstone under september, men därefter ska så pass stora delar av kärnkraften vara tillbaka i produktion att elpriset blir lågt i hela landet.

Taggar

Dela nyhet