Så här kan du tänka kring den dyra elen.

Efter prisnedgången i oktober vände elpriset upp igen i november. Den främsta förklaringen är kallare väder som gjort att elpriset inte kunde hållas tillbaka i det redan pressade läget.

Börspriset på el (spotpriset) gick i november upp med 70% i elområde 1 och 2 (norra halvan av Sverige), och med ca 30% i elområde 3 och 4 (södra halvan av Sverige).

Att elen varit dyr under hösten har nog inte undgått någon. De höga priserna drivs främst av den gasbrist som finns i Europa vilket drar upp de europeiska elpriserna som sedan spiller över på de svenska elpriserna eftersom vårt elnät är uppkopplat mot våra grannländer.

Skillnaden mot tidigare är att även elområde 1 och 2 följt med i prisuppgången. Det beror i huvudsak på det kalla vädret som ökat efterfrågan på el till den grad att elproducenterna i norr höjt produktionspriset för att spegla den ökade efterfrågan. I normala fall är en sådan prishöjning inte nödvändigtvis särskilt stor, men med de extrema elpriserna i Europa och även i södra halvan av Sverige så kan elproducenternas prisbud höjas markant.

I nuläget finns inga tecken på att de höga priserna skulle vända nedåt under vintern. Det är nog därför klokt att ställa in sig på att det sannolikt blir en dyr vinter. Skulle det bli en mild och blåsig vinter så kan det dämpa elpriserna, men det omvända gäller också – en kall och vindfattig vinter kommer sannolikt höja elpriserna ännu mer.

Jag vet att många av er hört av sig till vår kundservice för att prata om elpriset, vilket är helt förståeligt, så jag har sammanställt de vanligaste frågorna och gett svar på hur man kan tänka kring dem.

Är det läge att binda elpriset nu?

Fastprisavtal ska ses som en försäkring mot högre priser, och precis som med andra försäkringar är det förknippat med en kostnad. De senaste tio åren har den kostnaden varit så hög att det i 70% av fallen inte lönat sig med fastprisavtal.

Fastprisavtalen prissätts utifrån den förväntade elprisutvecklingen i framtiden. Eftersom elen förväntas vara dyr ett tag framöver innebär det att även fastprisavtalen gått upp mycket i pris. Faktum är att fastprisavtalen, precis som det rörliga elpriset, är rekorddyrt. Att teckna fastprisavtal när elpriset redan gått upp så mycket har historiskt varit det dyrast möjliga beslutet eftersom du då låser dig vid den höga prisnivån och riskerar missa den följande prisnedgången.

Det klokaste du kan göra i det här läget är därför att sitta still i båten, försöka dra ner på onödig elanvändning och, om möjligt, lägga undan lite pengar för att lättare hantera eventuellt ännu dyrare elräkningar framöver.

Hur kan jag påverka mina elräkningar nu när elen är dyr?

Det mest effektiva sättet att påverka sina elräkningar är att minska den onödiga elanvändningen. Inte nog med att det sänker elräkningen från GodEl så minskar även räkningen från din nätägare.

För dig som bor i villa med någon form av eluppvärmning (värmepump eller direktverkande el) så kan skillnaderna bli märkbara med ganska små insatser. Bara genom att sänka inomhustemperaturen med 1 grad så kan förbrukningen minska med upp till 5%.

För dig som bor i lägenhet så är det många bäckar små-principen som gäller. Försök få in vanan att släcka rum som du inte befinner dig i, undvik att låta apparater stå i standby, dra ur laddare som inte används, kolla att du inte har för kallt i kyl och frys m.m.

För att hålla nere elkostnaderna bör du i stället fokusera på att minska den onödiga elanvändningen. Här hittar du våra bästa elspartips.

Ett annat tips är att gå över till månadsbetalning om du idag får elräkningen varannan månad. Det minskar såklart inte dina kostnader, men elräkningen blir lättare att hantera.

Blir det billigare om jag undviker att använda el de timmar som den är dyrast?

Nej, de allra flesta har ett rörligt avtal som är månadsdebiterat. Det innebär att elpriset utgörs av snittpriset för alla timmar under en månad. Att elpriset sticker i väg enskilda timmar har därför ingen direkt påverkan, däremot höjer det snittpriset för månaden som helhet.

Borde jag gå över till ett timprisavtal?

Ett timprisavtal innebär att din kostnad räknas ut utifrån elpriset och din förbrukning timme för timme. Detta till skillnad från ett vanligt månadsdebiterat rörligt avtal där kostnaden räknas ut utifrån snittpriset för månaden som helhet och din totala månadsförbrukning.

Med ett timprisavtal finns alltså möjlighet att på timnivå påverka din elkostnad genom att flytta förbrukning från dyrare till billigare timmar. Men med den möjligheten kommer också en risk – om du inte flyttar förbrukningen så kan du i stället få en högre kostnad än om du hade haft ett vanligt månadsdebiterat rörligt avtal.

Störst effekt med timprisavtal får du om du har möjlighet att styra uppvärmningen av luft (inomhustemperatur) och vatten samt eventuell elbilsladdning. För att det ska vara praktiskt möjligt och inte inskränka för mycket på våra vanor är det rekommenderat att köpa någon form av styrutrustning för detta. Timprisavtal är därför inte något som passar alla.

Borde jag byta elleverantör?

I princip alla elleverantörer köper elen från elbörsen Nord Pool och har samma inköpspris. Det som skiljer elleverantörerna prismässigt i slutändan är vilka tillval som finns och vilka påslag leverantören har. Att byta från ett rörligt avtal till ett annat rörligt avtal gör därför ingen betydande skillnad.

Fem tips inför vintern: så håller du nere elkostnaderna.

  • Välj rätt temperatur i bostaden. För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar elförbrukningen med cirka 5 %.
  • Avbryt stand by. Apparater i stand by-läge drar uppemot 10 procent av hushållsförbrukningen (exklusive eventuell eluppvärmningskostnad). Med smarta elkontakter stängs de av automatiskt.
  • Välj rätt temperatur i kyl och frys. I kylen rekommenderas +4° och i frysen -18°.
  • Välj ett rörligt elavtal med låg månadsavgift – statistiken visar att ett rörligt elpris ger lägst kostnad över tid.
  • Ha en el-budget. Lägg undan en summa varje månad så att du har en buffert inför perioder med högre elpris.

Taggar

Dela nyhet