Koldioxidekvivalent.

Koldioxidekvivalent.

Även känd som CO2e. En praktisk enhet som översätter alla växthusgasers påverkan på den globala uppvärmningen till en och samma enhet. Det är alltså den mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Exempel: Metan är en 25 ggr kraftigare växthusgas än koldioxid. Om en idisslande ko släpper ur sig 1 kg metan innebär det 25 kg CO2e på internationellt gångbart klimatspråk.

Mer om hållbarhet.

Mer el akademi por favor.

1

Hur fungerar elhandeln i Sverige? Vi förklarar de viktigaste begreppen kopplade till elhandel.

Läs mer

Från vilka källor kommer den svenska elproduktionen? Och vilka av dem räknas som förnybara?

Läs mer
1

För att elen ska nå dig krävs ett elnätsavtal från din nätägare. Läs mer om det och det svenska elnätet här.

Läs mer
1

Hållbar energiproduktion spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. De viktigaste begreppen kopplade till hållbarhet hittar du här.

Läs mer
1

Är du nyfiken på ord som CESAR-konto och ursprungsgaranti? Då har du hittat rätt. Här samlar vi allt kopplat till mikroproduktion.

Läs mer
1

Vi listar de myndigheter som reglerar den svenska energimarknaden, ansvarar för elnäten och hjälper dig som konsument.

Läs mer