Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission gör skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Stödet som de får bidrar till akuta insatser så som mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv.

1

BoKlara.

BoKlara är en nyinrättad dygnet runt-verksamhet där hemlösa kvinnor erbjuds sov-, dusch- och tvättmöjligheter, och mat. Men också kreativa aktiviteter som sömnad, måleri och teater. Ombud hjälper deltagarna att på sikt själva förändra sina livssituationer och stödjer dem i kontakt med olika aktörer, till exempel privata och professionella nätverk och myndigheter.

1

Stina Kelly von Essen, tf socialchef.

"Jag vill tacka GodEl och deras kunder för deras stöd till vår verksamhet BoKlara. Vi möter allt fler kvinnor i hemlöshet och det här bidraget är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta med både akuta insatser och långsiktigt förändringsarbete för de kvinnor som hamnat utanför samhället. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla – tack!”

6 116 015 kronor.

Så mycket har vi stöttat Stockholms Stadsmission med sedan vi började samarbeta med dem 2005.