Elprisläget

En guide för dig som vill veta mer om de höga elpriserna.

Det har nog inte undgått någon att elen har varit dyr det senaste året. Vi på GodEl följer utvecklingen noga och har samlat all information som du som elkonsument kan behöva.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga elpriserna har flera orsaker. Vi ger dig hela bakgrunden.

Hur länge kommer elen att vara så här dyr?

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli i vinter.

Vår elexpert: "Fortsatt höga elpriser."

Björn Björnson skriver regelbundet i vår blogg Elmarknadskollen.

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

Det finns flera saker du kan göra inför vintern.

Håll koll på förbrukningen i höst och vinter.

Så kan du elbanta för plånbok och planet.

Vad kostar elen just nu?

Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Vi tål att jämföras.

De allra flesta skulle få en lägre elräkning genom att byta till oss. Jämför oss gärna med någon av våra konkurrenter.

Timprisavtal – är det något för mig?

Lär dig mer om timavläsning och vilken typ av avtal som passar dig bäst.

Få koll på din förbrukning.

Om du har en timavläst elmätare kan du följa din förbrukning per timme på Mitt GodEl.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga priserna just nu har flera orsaker:

  • Ryssland har strypt gasexporten till EU under sommaren och påbörjade ett underhållsarbete som stoppar flödet helt under en period. Marknaden har reagerat kraftigt och har oro för att gasen kan komma att strypas även efter driftstoppet.
  • I Sverige har både kärnkraft och stamnät underhållits under sommarperioden, vilket har gjort att el inte kunnat överföras mellan elområden som vanligt, skapat brist och därmed ett större beroende till de europeiska priserna i södra Sverige.
  • Vindkraftsproduktionen har varit relativt låg under sommarhalvåret.

Att de svenska elpriserna, framför allt i södra och mellersta Sverige, blir påverkade av priserna i södra Europa beror på att det går utlandsförbindelser i form av elkablar från Sverige till våra grannländer. När Sverige exporterar el till länder med högre elpriser så ”importerar” vi till viss del deras elpriser. Det beror på att varje exportkabel kan ses som en stor elanvändare som ökar efterfrågan på el i södra Sverige.

 

Under dagar som det blåser mycket och vindkraftsproduktionen är stor, räcker elen till för att både möta det lokala elbehovet och kablarnas fulla överföringskapacitet. Elpriset i södra Sverige brukar då frikopplas från våra grannländers, och elpriset går ner kraftigt hos oss. Och tvärtom när vindkraftsproduktionen är liten.

 

Vårt elpris baseras på elens inköpspris, elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool, fast månadsavgift och ett påslag på 2,5 öre per kWh. Hos Nord Pool kan du se spotpriset på el just nu.

Hur länge kommer elen att vara så här dyr?

Det är svårt att veta hur länge elen kommer vara dyr, men prognosen från elmarknadens aktörer är att de höga priserna kommer att i någon grad bestå under flera år framöver. Så länge elpriset, drivet av naturgaspriset på kontinenten är högt så kommer det att spilla över på södra halvan av Sverige. Vanligtvis är priset högre under vintermånaderna, när hushållen använder mest el.

 

Vår prognos för vinterns elräkningar.

Vi har räknat ut hur höga elräkningarna kan bli i vinter.

Så här har vi räknat: Spotpris (prognos baserat på terminer och EPAD), elhandelspåslag schablon 5 öre/kWh + moms.
Källa: Nasdaq 26/9 2022.  Prognosen uppdateras varje vecka.

Tabell spotpris aug-dec 2022 B2B

 

Vad kan jag göra för att sänka min elräkning?

  • Det mest effektiva sättet att påverka elräkningen är att minska onödig elanvändning. Inte nog med att det sänker elräkningen från oss, det minskar även räkningen från din nätägare.
    Här  kan du ta del av våra tips om att spara el hemma.
  • Det som drar mest i hemmet är uppvärmningen. För dig som bor i villa med någon form av eluppvärmning (värmepump eller direktverkande el) kan skillnaderna bli märkbara med ganska små insatser. Bara genom att sänka inomhustemperaturen med 1 grad kan förbrukningen för uppvärmning minska med upp till 5 %.
  • Om du har möjlighet rekommenderar vi att ha en elkostnadsbuffert för den närmsta tiden.
  • Om du har en timavläst elmätare kan du följa din förbrukning per timme på Mitt GodEl. Saknar du timavlästa värden kan du skicka en begäran från förbrukningsvyn.

Jämför vårt elpris.

Även om priserna på elmarknaden är historiskt höga just nu kan du känna dig trygg med att du får ett riktigt lågt pris hos oss. Jämför oss gärna!

Men om jag har fler frågor?

Då kan du kolla in vår sida med frågor och svar. Om du inte hittar svaret som du söker är du välkommen att ringa eller maila oss på 0770-45 73 00 eller kundservice@godel.se.se