Fortsatt höga elpriser.

Det har nog inte undgått någon att elen varit rekorddyr en längre tid. Så har det fortsatt även under sommaren, trots värmen, och vi går snart mot en höst och vinter där allt tyder på att elen kommer att bli ännu dyrare.

De senaste månaderna har Ryssland begränsat naturgasflödet till Europa till den grad att flödet nu bara utgör 20 % av det normala. Reaktionen i Europa har varit att spara på så mycket gas som möjligt för att inte minst klara bostadsuppvärmningen under vintern. Som en reaktion på både det minskade gasflödet och oron kring ytterligare begränsningar har gaspriset fått ny fart och nått nya rekordnivåer.

Varför påverkas elpriset i Sverige?

I Sverige är hushållen relativt fredade från energibristen nere på kontinenten. Däremot får vi betala mycket för elen till följd av oroligheterna omkring oss.

Att de svenska elpriserna, framför allt i södra och mellersta Sverige, blir så påverkade beror på att det går utlandsförbindelser i form av elkablar från Sverige till våra grannländer. När Sverige exporterar el till länder med högre elpriser så ”importerar” vi till viss del deras elpriser. Det beror på att varje exportkabel kan ses som en stor elanvändare som ökar efterfrågan på el i södra Sverige.

Under dagar som det blåser mycket och vindkraftsproduktionen är stor, räcker elen till för att både möta det lokala elbehovet och kablarnas fulla överföringskapacitet. Elpriset i södra Sverige brukar då frikopplas från våra grannländers, och elpriset går ner kraftigt hos oss. Och tvärtom när vindkraftsproduktionen är liten.

Hur länge till kommer elen att vara dyr?

Det här betyder att så länge elpriserna, drivet av naturgaspriset, på kontinenten är högt så kommer det spilla över på södra halvan av Sverige. Hur länge det kommer pågå kan ingen veta idag, men elmarknadens aktörer prognostiserar att de höga priserna kommer att bestå (i någon grad) under flera år framöver.

Vi är nu i sista delen av augusti och elpriset är dessvärre på väg att bli det hittills högsta någonsin i elområde 2, 3 och 4. Även om elanvändningen inte tagit fart ännu, eftersom det varit sommar och ingen uppvärmning behövts, så kommer det höga elpriset alltså att märkas på din nästa elräkning.

Marknadens prisprognoser för de kommande månaderna pekar på att det kommer bli ännu dyrare.

Tabell elprisprognos aug-dec 2022

Källa: priserna är baserade på s.k. terminskontrakt och EPAD-kontrakt som handlas på Nasdaq OMX Commodities.

Håll utkik i din mail efter uppdaterade prisprognoser varje månad.

Vi har samlat den viktigaste informationen om läget just nu och vad som påverkar elpriset. Du kan även få tips på vad du som kund kan göra för att minska din elförbrukning.

Dela nyhet