Elpriser 2023 – vad vi kan förvänta oss av elmarknaden framåt.

2022 blev det dyraste el-året någonsin i Sverige. I elområde 1 ser det genomsnittliga spotpriset för året ut att landa på cirka 69 öre/kWh (exkl. avgifter och moms), i elområde 2 på 72 öre/kWh, i elområde 3 på 146 öre/kWh, och i elområde på 170 öre/kWh. Vad kan vi förvänta oss av 2023?

Varför har elen varit så dyr 2022?

Det finns många faktorer bakom de extrema elpriserna, både sådant som är unikt för Sverige och sådant som är gemensamt för Europa i sin helhet. Den huvudsakliga faktorn är dock den strypta naturgasexporten från Ryssland till Europa, och den ryska invasionen av Ukraina som fick naturgaspriset att skjuta i höjden. Det har i sin tur påverkat elpriserna i Europa eftersom naturgas används för att producera el.

De höga europeiska elpriserna har sedan tagit sig in i Sverige, särskilt i södra delen av landet, av den enkla anledningen att de europeiska elmarknaderna sitter ihop både fysiskt och handelsmässigt.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Utlandsförbindelserna från Sverige till våra grannländer kan liknas vid stora elförbrukare. Om tillgången på el i exempelvis elområde 4 understiger elförbrukningen i elområdet och kapaciteten i utlandsförbindelserna från elområdet kan elproducenterna höja sina prisbud till nivåer som närmar sig kontinentala elpriser. Och tvärtom går elpriset ner när tillgången på el räcker till att både möta elförbrukningen i elområdet och fylla den maximala kapaciteten i utlandsförbindelserna.

Elpriser 2023 – fem faktorer som kan påverka priserna framåt.

Elmarknaden är mycket oberäknelig just nu och det är enormt svårt att veta vad vi kan vänta oss av 2023 – inte minst när det kommer till elpriserna. I nuläget förväntar sig dock marknaden genomsnittliga årspriser på 75 öre/kWh inkl. avgifter och moms i elområde 1 och 2, 240 öre/kWh i elområde 3, och 335 öre/kWh i elområde 4.

Det är dock mycket som kan hända som kan påverka elpriserna åt båda håll. Följande fem faktorer är värda att följa lite extra under nästa år:

EU:s marknadsinterventioner.

  • Hur stor påverkan kommer EU:s marknadsinterventioner ha på naturgaspriset och elmarknaden i stort? EU har tagit fram en rad åtgärder inom det här området, till exempel pristak på naturgas, intäktstak på elproduktion samt målsättningar och bindande krav kring minskning av elanvändningen.

Vädret i vinter.

  • Hur kall blir den här vintern? De naturgasberoende länderna i EU har bunkrat naturgas under hösten så att det ska räcka över vintern. Mycket tyder på att gasen räcker till, men skulle det bli en riktigt kall vinter finns risken att naturgaslagren är så pass tomma till våren att det blir svårt att fylla dem igen inför nästa vinter. En sådan situation skulle förmodligen driva upp naturgaspriset, och därmed elpriserna.

Vädret under året.

  • Hur blir vädret 2023? Milt, blåsigt och blött väder håller nere elanvändningen, ger stor produktion från vindkraft och fyller på de nordiska vattenkraftsmagasinen. Ett sådant scenario ökar antalet timmar som de kontinentala elpriserna inte ”når upp” till Sverige. Och ett omvänt scenario driver såklart upp elpriserna i stället.

Tillgång på naturgas.

  • Hur utvecklar sig den globala efterfrågan på flytande naturgas (LNG)? Sedan den ryska exporten av naturgas ströps har Europa behövt ersätta bortfallet genom att importera LNG. Ökar den globala efterfrågan på LNG under 2023, inte minst från Kina, kan det bli ännu svårare för Europa att bunkra tillräckligt med gas inför nästa vinter.

Svensk kärnkraft.

  • Hur presterar den svenska kärnkraften nästa år? I Sverige finns bara sex reaktorer vilket ökar sårbarheten när en eller flera reaktorer av olika anledningar behöver tas ur drift. Det har varit särskilt tydligt under hösten och tidiga vintern då flera reaktorer varit ur drift under perioder.

Vad kan jag som elanvändare göra?

Som vi har konstaterat är den här krisen sannolikt inte över med den här vintern och därför är det är viktigare än någonsin att ha en plan för hur man ska kunna hantera höga elräkningar under en längre period. Här kommer mina bästa tips:

Vår app ger dig koll på din elförbrukning och dina elkostnader. Där hittar du även prisprognoser så att du får ett hum om vad nästa elräkning kan tänkas landa på.

Kolla in våra energispartips för både hus och lägenhet.

Bor du i hus och har en smart värmepump kan det vara möjligt att styra uppvärmningen efter elpriset. Har du ingen smart värmepump kan du i stället använda den smarta termostaten Ngenic som fungerar på nästan alla vattenburna värmesystem. Du kan köpa Ngenic till kraftigt rabatterat pris här. Först till kvarn!

Vill du prata med någon som kan ge dig rådgivning anpassad efter var du bor kan du ta kontakt med din kommunala energirådgivare.

Om möjligt, försök att lägga undan en ekonomisk buffert så att du lättare kan hantera de värsta elräkningarna framgent. Jag vet att många av er redan gjort det, och att andra inte har den möjligheten. Vi har alla olika förutsättningar här.

Fundera på om timprisavtal kan vara något för dig. Med ett timprisavtal betalar du för elen timme för timme och har därmed möjlighet att spara pengar om du kan flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Läs vår timprisguide här.

Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl

Dela nyhet