Så blir elpriserna hösten och vintern 2023.

Sommaren närmar sig sitt slut och för er som, precis som jag, fick se delar av semestern regna bort kan jag trösta er med att de stora nederbördsmängderna i augusti i varje fall ger riktigt bra förutsättningar för elpriset i höst och vinter. Men det finns fortfarande några orosmoln att hålla koll på.

Här hittar du en uppdaterad prognos av vinterns elpriser.

(Artikeln är uppdaterad 230828)

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Efter en torr vår och inledning på sommaren slog vädret om till ett betydligt blötare läge. Den hydrologiska balansen – det vill säga summan av vatten i vattenkraftsmagasinen, grundvatten och eventuella snödepåer – gick från ett underskott till ett överskott. Det är goda nyheter för elpriset i Sverige som har en nära koppling till hur välfyllda vattenkraftsmagasinen är.
 

Regn och blåst gav billig el i augusti. 

De stora nederbördsmängderna har i kombination med blåsigt väder och förhållandevis låga naturgaspriser pressat augustipriset på el ordentligt. I skrivande stund (28 augusti) ligger spotpriset, det vill säga elpriset exklusive avgifter och moms, på cirka 20 öre/kWh i elområde 1 och 2, 30 öre i elområde 3 och 43 öre i elområde 4. Det är priser i nivå med rekordbilliga 2020. 

Blickar vi lite längre fram, mot hösten och vintern bedömer marknaden fortfarande att vi har de värsta elpriserna bakom oss. 

Lägre priser i vinter – men allt kan hända.  

Det är i vanlig ordning elområde 3 och 4 som förväntas få de högsta elpriserna, men jämför vi kommande vinter med den föregående så förväntas elpriset ändå bli 20 till 30 procent lägre. 

Det är viktigt att komma ihåg att det här trots allt är en prognos baserat på marknadens förväntningar här och nu. Är det något vi lärt oss sedan energi- och elpriskrisen startade så är det att allting kan hända. De två faktorer som kan överraska mest, med ökade elpriser och elkostnader som följd, är ovanligt kallt väder och att naturgaspriset får ny fart. 

Naturgaslagren i Europa är i nuläget fyllda till cirka 90 procent, vilket är långt över det mål som satts inför vintern med en 90-procentig fyllnadsgrad i november. Men skulle vintern bli ovanligt kall i Europa finns det risk att gasen ändå inte räcker till. Då kommer gaspriset att dra i väg, och med det även elpriset. Hur högt elpriset kan bli i ett sådant scenario är svårt att säga. Det är därför klokt att, som vanligt, förbereda sig på det värsta (genom att fortsätta spara på elen så mycket som det går), men hoppas på det bästa. 

Gå inte i fastprisfällan. 

Jag vet att det kan vara lockande att binda elpriset inför vintern, särskilt nu när priserna på fastprisavtal gått ner. Men anledningen till att de gått ner i pris är att marknaden förväntar sig lägre elpriser framgent. Att binda elpriset nu innebär alltså att du räknar med att marknadens samlade bedömning är felaktig. Det är såklart möjligt, men du har oddsen emot dig.

Just nu kostar det dessutom ovanligt mycket att satsa på ett fastprisavtal.  Om vi jämför prissäkringskontrakten på marknaden (så kallade terminskontrakt) med vad fastprisavtalen kostar ut mot slutkunderna så skiljer uppemot 50 öre/kWh inklusive moms. Multiplicera de 50 örena med din årsförbrukning så får du fram vad ”riskpremien”/försäkringskostnaden blir på ett fastprisavtal som löper i ett år. Det är historiskt en mycket dyr försäkring. 

Dela nyhet