Med vintern kom högre elpriser.

Kallt vinterväder satte elsystemet på prov under december och elpriset ökade. Men med fortsatt nedpressade priser på naturgas nere på kontinenten blev dock spotpriserna inte i närheten av de nivåer vi sett tidigare under energi- och elpriskrisen.

December inleddes med lägre temperaturer än normalt. Utöver att det ökade förbrukningen kraftigt så medförde det även mindre vind. Det kalla vädret, i kombination med hög luftfuktighet, medförde även under perioder att delar av vindkraften i Sverige drabbades av isbildning på rotorbladen vilket begränsade produktionen ytterligare.

Dessa omständigheter fick spotpriset på el att tidvis bli mycket högt. Som följd behövde Sverige vid flera tillfällen importera el från Tyskland, där elen var billigare.

Under andra halvan av december vände priserna ner igen efter mildare och blåsigare väder. Ytterligare en bidragande faktor var jul- och nyårshelgerna då förbrukningen ofta minskar eftersom bland annat stora industrier inte går för fullt.

Läs mer om vårt schyssta elpris.

Sammanfattningsvis landade spotpriset (exkl. avgifter och moms) på el under december på 73 öre/kWh i elområde 1 och 2, 79 öre i elområde 3, och 80 öre i elområde 4. Det är priser ungefär i nivå med november, med undantag för i norra Sverige där priserna blev 20% högre.

En begränsande faktor som gjort att elpriserna inte nått de extrema nivåer vi sett tidigare under krisen är att priset på naturgas fortfarande ligger relativt lågt. Gaslagren i Europa är fortfarande stora och ligger en bra bit över femårssnittet.

Med det nya året kom kallare väder igen, och situationen har påmint en hel del om inledningen av december med förhöjda elpriser. Lite mer än halvvägs in i månaden ligger priset på ungefär samma nivå som i december i elområde 1 och 2, medan det i elområde 3 och 4 ligger 25 – 30% högre. Mycket pekar just nu på att januari blir den här vinterns dyraste månad.

Dela nyhet