Bli din egen producent

Att gå från tanke till handling och börja producera egen el från solkraft behöver inte vara en lång process. Men precis som vid andra lite större investeringar finns en del saker som är bra att ha koll på. Här följer en kort guide som du kan ha som grund.

1. Säkerställ att du får installera en solcellsanläggning

I vissa kommuner kan det krävas bygglov för att installera en solcellsanläggning. Oftast behövs det inte om anläggningen följer fastighetens form, men för säkerhets skull bör du ändå ringa och kolla med kommunen.

 

2. Kontakta leverantörer

Genom att ta kontakt med leverantörer kan du få experthjälp från personer med stor kunskap om solel. Många leverantörer av solcellsanläggningar gör platsbesök för att kunna bedöma vilka förutsättningar som finns i just ditt fall. Det är många faktorer som påverkar hur stor produktion som är både möjlig och lämplig och sällan går det att hitta de perfekta förutsättningarna. Hustakets vinkel mot solen, väderstreck på hustaket och om taket skuggas under dagen är några av faktorerna som påverkar vilken produktion som är möjlig.

Hur stor produktion som är lämplig styrs av vilken elförbrukning du har. Ju mer av din produktion som du själv förbrukar direkt desto bättre är det ekonomiskt, eftersom priset på den el du slipper köpa oftast är högre än ersättningen du får för eventuellt produktionsöverskott.

 

3. Ta in offerter

När solcellsleverantören bedömt din bostads förutsättningar får du en offert. Ta gärna offerter från flera leverantörer för att se om de gör samma bedömning och för att hitta den mest prisvärda lösningen. Titta också noga på vad som ingår i köpet – är det ett nyckelfärdigt paket inklusive installation och elektriker eller får du bara själva solcellsanläggningen? Utifrån offerterna är det viktigt att räkna på återbetalningstiden. Då får du en tydlig bild av kostnaderna och vilka besparingar du kan göra. Den kalkylen visar också om investeringen så småningom ger dig gratis el, om det går jämnt ut, eller om den bara innebär kostnader.

 

4. Abonnemang, elcertifikat och bidrag

När du bestämt leverantör och slagit till på ett paket behöver nätägaren kontaktas för att godkänna installationen. Detta görs av den behöriga elektriker som slutför installationen. När nätägaren gett klartecken tecknar du ett inmatningsabonnemang hos dem.  Det är kostnadsfritt om produktionseffekten är max 43,5 kilowatt och säkringsstorleken högst 63 ampere. Därefter kan solcellsanläggningen installeras medan nätägaren kommer ut och byter din elmätare så att den även kan läsa av hur mycket el du matar in i elnätet. Har du valt ett nyckelfärdigt paket hos leverantören är det vanligt att de hjälper till med allt detta. Du har nu också möjlighet att söka olika slags bidrag. Dels kan du ansöka om investeringsstöd och ROT-avdrag, dels elcertifikat och ursprungsgarantier.

5. Sälj överskottselen till GodEl

När din solcellsanläggning är installerad och klar och inmatningsabonnemanget tecknat hos nätägaren kan du teckna ett produktionsavtal med oss. Vi köper då din överskottsel så att du får ut det mesta från din elproduktion. Ring oss på 0770-457300, eller fyll i en intresseanmälan, så berättar vi mer om hur du säljer din överskottsel till oss.