Områdes-ID.

Områdes-ID.

Tre bokstäver som visar var i Sverige din anläggning finns. Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra olika elområden i enlighet med EU:s arbete för att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska även stimulera att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Områdes-ID används i kombination med anläggnings-ID för att identifiera en anläggning vid leverantörsbyte.

Mer om elhandel.

Lär dig mer.

1

Hur fungerar elhandeln i Sverige? Vi förklarar de viktigaste begreppen kopplade till elhandel.

Läs mer

Från vilka källor kommer den svenska elproduktionen? Och vilka av dem räknas som förnybara?

Läs mer
1

För att elen ska nå dig krävs ett elnätsavtal från din nätägare. Läs mer om det och det svenska elnätet här.

Läs mer
1

Hållbar energiproduktion spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. De viktigaste begreppen kopplade till hållbarhet hittar du här.

Läs mer
1

Är du nyfiken på ord som CESAR-konto och ursprungsgaranti? Då har du hittat rätt. Här samlar vi allt kopplat till mikroproduktion.

Läs mer
1

Vi listar de myndigheter som reglerar den svenska energimarknaden, ansvarar för elnäten och hjälper dig som konsument.

Läs mer