Varning för oseriösa elbolag och oschyssta säljmetoder.

Nu mer än någonsin är det viktigt att känna till sina rättigheter som elkonsument. Vi tipsar om hur du undviker att bli lurad – och hur du ska agera om du är drabbad.

Om du funderar på att byta elavtal:

Vi är just nu i ett extraordinärt läge – och inget elhandelsbolag kan erbjuda billiga elavtal. Var därför noga med att du förstår totalpriset och dolda kostnader när du blir uppvaktad av säljare.

Den totala kundnöjdheten för elbolag minskar, samtidigt som engagemanget för el ökar. Det innebär att många just nu är villiga att byta elavtal. På GodEl kan vi dock skryta med näst högst kundnöjdhet i branschen. Vi lovar att göra allt vi kan för att fortsätta göra våra kunder nöjda.

Var extra uppmärksam gällande avtalets bindningstid så att du inte binder upp dig för en längre period än vad du anser vara rimligt. Du kan också undersöka hur hög brytkostnaden är om du vill bryta avtalet i förtid.

Undersök vad som gäller om du tecknar en fullmakt med ett elbolag. Fullmakten bör endast gälla för ett avtalsbyte och det ska tydligt framgå vad fullmakten ska användas till.

Dina rättigheter när du blir kontaktad av en telefonförsäljare:

Som privatperson har du enligt lag rätt att ångra avtalet i upp till 14 dagar från det att avtalet ingicks.

Du har rätt att få erbjudandet skriftligt.

Enligt lag måste du godkänna avtalet skriftligen (genom namnteckning, bank-ID eller annan elektronisk signering) för att det ska vara giltigt. Enbart ett muntligt godkännande är inte bindande. Dessutom får din signering inte ske under samtalet med säljaren – då blir avtalet ogiltigt.

Ifrågasätt säljaren om hen uppger att något kommer bli bättre med att byta elavtal, till exempel att du skulle få ett lägre elpris. Säljaren har ingen aning om vilket avtal du har i dag.

Några sista tips från oss:

Det finns elbolag som felaktigt uppger att de samarbetar med oss. Vår enda samarbetspartner är nätägaren Ellevio. Blir du osäker är det säkrast att kontakta vår kundservice på nummer 0770-45 73 00.

Du kan råka tacka ja till ett elavtal genom att svara på ett sms. Många kunder hör av sig och känner sig lurade eftersom de bytt elavtal på detta sätt utan att själva förstå det.

Har du blivit utsatt för vilseledande och aggressiva försäljningsmetoder? Tveka inte att göra en anmälan till Konsumentverket. Det är ett av få sätt att komma åt de oseriösa aktörerna. Ju fler som anmäler, desto större skillnad gör det.

Du kan ta kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att få råd och stöd kring dina rättigheter. Där hittar du även en lista på de mest anmälda elhandelsbolagen just nu. Listan uppdateras kvartalsvis. Även Svensk Handel har en varningslista med oseriösa företag.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Dela nyhet