Varje kvart räknas.

Regeringen har beslutat att införa kvartsmätning för alla som idag har en elmätare med timavläsning. Du som har timprisavtal kommer fortsätta att betala timpris så länge elbörsen Nord Pool handlar el per timme, men tanken är att elen i framtiden kommer att handlas per kvart. Syftet med att införa kvartsmätning är bland annat att smidigare möta den ökade mängden sol- och vindkraft i systemet. Det är även ett viktigt steg mot en gemensam elmarknad i EU. Här har vi tagit upp de vanligaste frågorna om vad kvartsmätning innebär.

Vad är kvartsmätning?

Det innebär att nätägaren läser av elmätaren varje kvart och rapporterar det värdet till oss som elhandelsbolag.

 

Vad innebär kvartsmätning för mig?

Om din elmätare blir timvis avläst idag så kommer den fr.o.m. 1 november bli avläst per kvart, förutsatt att din nätägare hunnit installera en elmätare som kan hantera den upplösningen. Du kommer då kunna ta del av din förbrukning per kvart via din nätägare och via oss som elhandelsbolag. Om din elmätare är månadsavläst idag så kommer den fortsätta bli det tills vidare.

 

Vad har jag för elmätare?

För att kontrollera huruvida din elmätare är timavläst eller månadsavläst kan du antingen ta kontakt med din nätägare, eller med oss som elhandelsbolag.

 

Vilka påverkas av förändringen?

Från och med 1 november påverkas enbart de som har en elmätare som idag är timavläst.

 

Behöver jag ändra något i mitt avtal?

Nej, ändringen sker helt automatiskt för dig som kund.

 

Varför inför GodEl kvartsmätning?

Det är ett regeringsbeslut och inte GodEl som genomför den här ändringen. Detta för att ytterligare koordinera den europeiska elmarknaden för att förbättra mätning av el, handel, prissättning och hantering av obalanser. Syftet är i huvudsak att bättre kunna hantera ett elsystem med ökad andel väderberoende elproduktion. Förändringarna sker i olika etapper, och det som händer 1 november är att den el som idag mäts per timme i stället ska mätas per kvart.

 

Kommer jag kunna se kvartsmätning?

Ja, om din elmätare är timavläst idag kommer du fr.o.m. 1 november kunna se din förbrukning per kvart i stället, förutsatt att din nätägare hunnit installera en elmätare som kan hantera den upplösningen. Du kan ta del av mätvärdena från din nätägare eller ditt elhandelsbolag. I GodEls fall på Mitt GodEl eller i GodEls app. 

 

Hur snabbt kommer jag att se mina kvartsvärden?

Kvartsvärdena samlas in en gång per dygn, dvs precis som idag om du har timmätvärden.

  

Kommer spotpriser gå över till kvartsnivå?

Övergången till kvartsupplösning på elmarknaden kommer ske i olika etapper där kvartsupplöst spothandel på Nord Pool är det sista steget. Det är ännu inte fastställt vilket datum det kommer att ske. Om du har timprisavtal idag kommer det alltså fr.o.m. 1 november inte ske någon förändring kring hur du blir debiterad.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Dela nyhet