Sommarens energisnackisar

Trots semestertider har elmarknaden hållit sig het under sommarmånaderna. Här är tre energisnackisar som kanske gick dig förbi medan du låg i hängmattan.

Nytt bidrag för energieffektivisering.

Sedan 3 juli 2023 kan du som ägare av småhus som värms av el eller gas söka bidrag för energieffektiviseringsåtgärder såsom förbättrad isolering, moderniserad ventilation och uppgraderade värmesystem.

Bidraget gäller endast för ett permanentboende och kan uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor per ansökan.

Läs mer och ansökan om bidraget på Boverkets hemsida. Länsstyrelsen i respektive län handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Källa: Boverket (2023). Bidrag för energieffektivisering i småhus. Hämtad 2023-08-16.

Efter regn kommer…

…låga elpriser. Ja, de som sörjt dåligt väder i sommar kan glädjas åt att vädret fört med sig lägre (och även negativa) elpriser. Aldrig har det varit så tydligt hur väder, vind och elpriser går hand i hand.

Klimatanpassad elsäkerhet = hett.

I och med sommarens oväder har diskussionen om elsäkerhet tagit fart. Elsäkerhetsverket menar att klimatförändringarnas konsekvenser ställer nya krav på elsäkerheten. Här har vi sammanfattat viktiga punkter att tänka på vid risk för översvämning i hemmet, enligt Elsäkerhetsverket:

  • Flytta upp viktiga ägodelar från golvnivå och källare.
  • Dra ur stickproppar och lyft elektronisk utrustning från golv.
  • Stäng av huvudströmmen och gå aldrig i vatten som kan vara strömförande.
  • Efterkontroll av elanläggningen. När regnvattnet avlägsnats från din fastighet, glöm inte att kontrollera elanläggningen innan du slår på strömmen igen.
  • Att använda sig av en jordfelsbrytare är en billig livförsäkring.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.