Solstormar påverkar elpriset.

En solstorm är ett kraftigt energiutbrott från solen i form av strålning och laddade partiklar. När partiklarna når jorden kan de orsaka elavbrott och skapa störningar i flygtrafik, radiokommunikation och GPS. Dessutom kan de skada elnät, järnvägssystem och rörledningar. Men de kan även skapa vackra norrsken. Solens aktivitet varierar i en 11-årscykel med högre aktivitet, vilket gör solstormar mer frekventa. Det är precis vad vi upplever nu, 2024.

Stormigt även på elbörsen. 

Eftersom stormarna kan leda till skador på transformatorer och annan kritisk infrastruktur, kan det resultera i strömavbrott eller minskad överföringskapacitet. Och minskad kapacitet vet vi ju att det innebär högre pris, då efterfrågan ökar. Om omfattande reparationer krävs, kan detta också leda till långsiktiga prisökningar. Men solstormar kan faktiskt påverka elpriset även när de inte orsakar störningar i elnätet. Själva osäkerheten kring elförsörjningen under solstormar kan leda till högre priser på elmarknaderna, eftersom risken för störningar ökar. För mer information, besök Krisinformation.se.

Bättre varningssystem.  

För att hantera dessa risker arbetar myndigheter och energibolag med att förbättra varningssystem och skyddsåtgärder, vilket kan bidra till minskad påverkan på elpriset vid solstormar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, övervakar solstormar och samarbetar med European Space Agency, ESA, och National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, för varningar och säkrare prognoser. Dessa ger förvarning om kommande solstormar, så att skyddsåtgärder kan vidtas. För detaljer, besök MSB.

Forskningen behövs. 

Sverige är särskilt utsatt för solstormar på grund av jordens magnetfält som leder partiklarna mot polerna. Forskning om solstormar är viktig både för bättre förvarningar och riskminskning. Genom att förstå solstormars påverkan kan vi skydda elnät och annan kritisk infrastruktur från skador och avbrott.

Läs om vårt elpris här.

Bild från NASA.

Dela nyhet