Solceller för elproduktion: 5 trender inom solenergi.

Allt fler vill installera solceller för egen elproduktion. Vilka är de stora trenderna inom solenergi just nu? Vi tittar närmare på allt från lagring och leasing till nästa generations solpanel.

Lagring för större flexibilitet – men inte självförsörjning

Att lagra energin som din anläggning producerar under dagen gör att du enklare kan matcha din produktion med din konsumtion och på så sätt få ut maximal nytta av dina solpaneler. Men att köpa batterier som ett steg i rätt riktning för att bli självförsörjande är tyvärr mycket mer komplext. Många av de batterier som finns att köpa idag kan inte lagra elen under en längre period, utan det handlar i stället om att täcka upp för elbehovet som uppkommer när panelerna inte kan producera el – det vill säga på kvällar och nätter. Att köpa solcellsbatterier är dessutom en kostsam investering, trots 50 procent i rotavdrag på arbete och material. Notera också att avdraget endast ges till de med nätanslutna anläggningar, vilket sätter ytterligare p för att gå off grid och bli helt självförsörjande.

En spännande möjlighet för alla elbilsägare är att använda elbilens batteri för lagring.

 

Leasing i stället för köp

Allt fler leverantörer erbjuder möjligheten att leasa en anläggning istället för att köpa den. Det innebär att du betalar en månadskostnad där allt från faktisk anläggning och installation till service och underhåll ingår. Elen som anläggningen genererar tillfaller så klart dig och du kan ofta välja att köpa loss anläggningen under eller efter avtalsperioden. Det som är positivt med att leasa är att anläggningen blir lönsam redan från start – men samtidigt går du miste om både den värdeökning på din fastighet som solpaneler innebär och den skattereduktion som finns för de som köper sin anläggning.

Ökad verkningsgrad

Teknikutvecklingen sker ständigt, och fokus ligger framför allt på att öka solcellernas verkningsgrad – det vill säga hur stor del av den solenergi som cellerna utsätts för som går att omvandla till el. För bara några år sedan var en ”normal” verkningsgrad runt 16 procent, och idag ligger snittet snarare runt 20 procent.

Positivt prisras gynnar förnybart

Mellan 2008 och 2012 minskade priset på solceller i Sverige med 80 procent enligt siffror från Energimyndigheten, något som så klart ledde till att allt fler kunde installera anläggningar. Ytterligare en boost för solcellerna var den skattereduktion för grön teknik som infördes 2021. Bara under det första halvåret 2022 investerade privatpersoner hisnande 2,6 miljarder i solcellsanläggningar. Det ska dock sägas att priserna på solceller ökade under 2022, på grund av råvarubrist och diverse förseningar i olika leverantörsled.

Ur ett större, globalt perspektiv går det också att konstatera att 83 procent av alla nya solelinstallationer kunde konkurrera prismässigt med fossila kraftverk 2020.

Nästa generations solceller

Aktiva byggmaterial som genererar energi från solen? Japp, det är framtiden och den är redan här. Så kallade byggnadsintegrerade solceller innebär att byggnadens fasad eller tak är själva solcellen, i stället för att solcellen placeras på taket eller fasaden. Panelerna kan vara svarta eller halvtransparenta i olika färger, ja de kan till och med efterlikna andra material – något som innebär att allt fler arkitekter nu ser möjligheten att på ett estetiskt sätt integrera solenergi i nybyggnationer.

Vill du läsa mer om solenergi eller sälja överskottsel från din solcellsanläggning till oss?
Klicka här för att hitta mer information.

Dela nyhet