Sol, vind och vatten.

Några av sommarens härligaste ord. Och det enda vi på GodEl säljer energi ifrån. Men hur går det till att skapa el från förnybara källor egentligen? Och vad räknas som förnybart? Vi börjar med det sista. Det är faktiskt väldigt enkelt: förnybara källor är sådant som aldrig tar slut. Tillexempel sol, vind och vatten. Själva skapandet av energin kräver lite mer utförliga förklaringar. Vi tar dem en i taget:

Sol.

Solenergi utgör en relativt liten del av Sveriges totala energiproduktion, bara någon enstaka procent. Men solenergi blir alltmer populär, särskilt för småskalig produktion på exempelvis hustak. Det finns två sätt att ta vara på solenergi: solceller eller solfångare. Lite förenklat kan man säga att solceller direkt omvandlar solens ljus till elektricitet och solfångare främst används för att värma vatten eller luft för exempelvis uppvärmning av byggnader eller till varmvattenproduktion.

 

Vind.

Vindkraft utgör en betydligt större del av vårt lands energiproduktion, cirka 20–23 procent. Kraftslaget har ökat markant de senaste åren då stora investeringar gjorts i form av vindkraftparker både på land och ute till havs. Vindens rörelse får turbinbladen på vindkraftverken att rotera. Dessa är kopplade till en rotor som driver en generator, vilket omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi.

 

Vatten.

Vattenkraft är den största enskilda källan till elproduktion i Sverige, ungefär 40–45 procent. Sverige har ett välutvecklat system av vattenkraft, främst i landets norra delar där det finns många stora älvar och sjöar. Vattenkraft utnyttjar rörelseenergin hos rinnande eller fallande vatten för att producera elektricitet. Det finns huvudsakligen två typer av kraftverk: dammkraftverk och strömkraftverk. I den första byggs en damm över en flod för att skapa en vattenreservoar. Vattnet släpps sedan genom turbiner i dammen, vilket driver generatorer som producerar elektricitet. I den senare används vattnets naturliga flöde för att driva turbiner.

Läs om vårt elpris här.

 

Dela nyhet