Sällsynt dålig tid att binda elpriset.

Just nu är säkerhetsmarginalen på fastprisavtal ovanligt stora. Till och med så stora att flera elleverantörer meddelar att de tillfälligt slutar med fastprisavtal eftersom det är för riskabelt erbjuda kunderna det. Tänk därför till både en och två gånger om du lockas att teckna ett fastprisavtal just nu. Risken finns att du får dras med extremt höga elpriskostnader under lång tid – helt i onödan.

Låga vattenkraftsmagasin, lite vindkraft, minskad kärnkraft, begränsad elöverföring i elnätet och höga importpriser från kontinenten. Många anledningar har nämnts i media den senaste tiden som förklaringar till de rekordhöga elpriserna i södra och mellersta Sverige. Vad som styr elpriset och i vilken grad är otroligt komplext, och sannolikt är alla faktorer ovan inblandade.

Med elpriser i september på över 90 öre/kWh (exkl. avgifter och skatter) i mellersta Sverige och över 120 öre/kWh i södra Sverige är det många kunder som börjar se sig om efter alternativ. En del tittar på andra rörliga avtal, men eftersom alla elleverantörer har samma inköpspris så ger det inget skydd mot stigande priser.

Andra tittar på fastprisavtal trots att avtalen historiskt varit dyrare än rörliga avtal i 70 procent av fallen. Det är ett klassiskt misstag eftersom elleverantörerna redan tagit höjd för dyrare el i prissättningen av fastprisavtalen. I södra Sverige har fastprisavtalen gått upp med hela 234 procent sedan samma tid förra året. Genom att binda elpriset på den nivån får du betala höga elpriser under hela den tid som avtalet löper, även om elpriset på elbörsen Nordpool går ner.

Flera elleverantörer meddelar nu att de slutar med fastprisavtal på grund av att det är alldeles för riskabelt för dem att låta sina kunder låsa elpriset. En anledning till det är att likviditeten på prissäkringsmarknaden Nasdaq (där elleverantörer prissäkrar sina fastprisavtal för att inte behöva ta hela risken) just nu är för låg. I slutändan gör detta att elleverantörerna behöver lägga på extra stora säkerhetsmarginaler på fastprisavtalen vilket gör dem sällsynt dyra.

Det klokaste är därför sannolikt att sitta ner i båten, lägga undan lite pengar varje månad inför vintern när elanvändningen ökar och försöka minska all onödig elanvändning i hemmet.

Fem tips för vintern: så håller du nere elkostnaderna.

  • Välj rätt temperatur i bostaden. För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar elförbrukningen med cirka 5 %.
  • Avbryt stand by. Apparater i stand by-läge drar uppemot 10 procent av hushållsförbrukningen (exklusive eventuell eluppvärmningskostnad). Med smarta elkontakter stängs de av automatiskt.
  • Välj rätt temperatur i kyl och frys. I kylen rekommenderas +4° och i frysen -18°.
  • Välj ett rörligt elavtal med låg månadsavgift – statistiken visar att ett rörligt elpris ger lägst kostnad över tid.
  • Ha en el-budget. Lägg undan en summa varje månad så att du har en buffert inför perioder med högre elpris.

Taggar

Dela nyhet