Nytt högkostnadsskydd för elkunder

Regeringen informerade vid en pressträff den 27 oktober 2022 om ett nytt högkostnadsskydd för konsumenter, företag och organisationer i elprisområde 3 och 4. Inget stöd kommer att ges till elanvändare i elprisområde 1 och 2. Totalt fem miljoner kunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor.

Högkostnadsskyddet räknas ut genom att titta på förbrukningen från oktober 2021 till september 2022. För den som bor i elområde 4 blir ersättningen 79 öre per förbrukad kilowattimme och för elområde 3 blir ersättningen 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Nu väntar en oberoende prövning av Energimarknadsinspektionen. Regeringen ser samtidigt över hur och när stödet skall betalas ut, och ska lämna besked under november månad. Det indikeras att stödet kommer att betalas ut som en klumpsumma av nätbolagen, men det är alltså ännu inte klart.

För dig som GodEl-kund:
  • Se ditt hushålls förbrukning genom att logga in på godel.se.
  • Se vilket elområde ditt hushåll tillhör genom att logga in på godel.se eller sök på elområden.se
  • Vi vet inte idag när och hur stödet kommer att betalas ut. Detta kommer regeringen att meddela i november.
  • Mer information i pressmeddelandet från Svenska Kraftnät.

Dela nyhet