Minuspriser på el i maj – så påverkar det dig med solceller eller timpris.

Vi såg låga elpriser i hela landet under maj månad, och vid flera tillfällen var priset negativt. Förklaringen stavas vindkraft och solkraft – men vad innebär minuspriser för dig med solceller eller timprisavtal? Vår elmarknadsexpert Björn Björnson visar vägen.

Under maj 2023 såg vi förhållandevis låga elpriser i hela landet. I elområde 1 och2 landade spotpriset (exklusive avgifter och moms) på 27,8 öre/kWh, vilket är det lägsta sedan augusti 2022. I elområde 3 landade priset på 39 öre och i elområde 4 på 73,5 öre, vilket var det lägsta sedan april 2021 respektive juli 2021.

Läs mer om vårt schyssta elavtal.

Förklaringarna är, som så ofta när det gäller elpriser, flera. Varma temperaturer, mycket vind och soligt väder var de huvudsakliga prisdrivarna, stödda av de fortsatt dämpade naturgaspriserna. Under månaden såg vi även frekvent negativa spotpriser vilket bidrog kraftigt till de förhållandevis låga månadsmedelpriserna. I elområde 1 och 2 var priset negativt under hela 92 timmar, i elområde 3 under 87 timmar, och i elområde 4 under 31 timmar.

Under timmarna med negativa priser såg vi framför allt två drivande faktorer – vindkraft och solkraft – som ibland dessutom samverkade och regelbundet gav negativa priser mitt på dagen, vilket är ett relativt ovanligt fenomen i Sverige. Nu är solkraftsproduktionen fortfarande liten i Sverige, och även om den i någon mån bidragit till de negativa priserna så har solkraftsproduktionen nere på kontinenten haft en större roll. Detta genom att den billiga solkraftsproduktionen importerats till Sverige.

Håll i gång solproduktionen även vid minuspriser.
För många av er kunder med egna solceller på taket så förstår jag att det här ställer frågan hur lönsamheten kommer utvecklas framgent. Och ifall man rentav bör koppla bort inmatningen av produktionen till elnätet under timmar med negativa priser. För det som händer i praktiken dessa timmar är att man behöver betala för att bli av med sin solel, vilket givetvis inte är önskvärt i längden.

Som lägst var spotpriset nere på -12 öre/kWh i maj vilket var rekordlågt i svensk kontext. Här behöver man som egenproducent av el dock komma ihåg att ersättning i olika former ges även under timmar när priset är negativt. Till exempel ges en skattereduktion på 60 öre/kWh, ersättning för nätnytta (från nätägaren) på cirka 2-15 öre/kWh och även ersättning för ursprungsgarantier (från oss som elhandelsbolag). Spotpriset behöver alltså bli bra mycket lägre än -12 öre/kWh innan den egna elen produceras till förlust.

Batterier kan motverka minuspriser.
Framgent är det svårt att säga hur fenomenet med låga eller negativa priser dagtid kommer utvecklas. Vi kan däremot konstatera att fenomenet som sådant är ett resultat av ökad intermittent elproduktion, däribland solkraftsproduktion, och att andelen med den sortens elproduktion kommer fortsätta öka de kommande åren. Men det betyder inte nödvändigtvis att fenomenet är här för att stanna på sikt.

Två frågor jag ställer mig är hur elanvändningen kommer utvecklas för att på ett bättre sätt tillvarata solkraftsproduktionen, alltså att man förlägger elanvändningen till timmar när det är mycket sol, och hur snabbt utvecklingen av energilager såsom egna villabatterier kommer ske. I båda dessa fall skulle mycket av solkraftsproduktionen kunna användas ”innanför elmätaren” och därmed inte bidra till att pressa ner elpriset.

Ingen plusfaktura vid minuspriser.
För kunder som har timprisavtal får i praktiken betalt för förbrukningen under de timmar elpriset är negativt. Men på motsvarande sätt som vid egen elproduktion så tillkommer ytterligare priskomponenter; elhandelsavgifter och fasta avgifter från elhandelsbolaget, samt nätavgifter och energiskatt från nätägaren. Det gör att kunder med timprisavtal totalt sett ändå inte går plus på minustimmarna – så länge priset inte blir negativt med flera kronor per kilowattimme, vill säga.

Dela nyhet