Hur länge kommer elen att vara så här dyr?

Att den senaste elräkningen blev otroligt dyr har nog inte undgått någon. Elpriset i december blev det högsta sedan Sverige delades in i fyra elområden år 2011, och i kombination med en ovanligt kall inledning på månaden resulterade det i en elkostnad som för många var flera gånger dyrare än normalt. Men nu verkar det värsta vara över.

Jag förstår att många frågar sig ifall de höga priserna beror på en ”perfekt storm” som snart drar förbi eller om det är något som vi kommer behöva vänja oss vid under perioder även i framtiden.

Svaret är sannolikt; både och.

De senaste 15-20 åren har andelen väderberoende elproduktion ökat kraftigt. Det har medfört en konsekvens som först de senaste 2–3 åren blivit alltmer tydlig – ökade prissvängningar på el. Under perioder som det blåser mycket har elpriset tryckts ner, ibland mot nollstrecket eller rent av negativt, och när vinden mojnar har elpriset ökat flera gånger om.

Parallellt med den utvecklingen har allt fler överföringskablar från Sverige och övriga nordiska länder byggts mot våra grannländer i syd. Det har dels ökat efterfrågan på den svenska elen, dels säkrat möjligheten att importera mer el när elen här hemma inte räcker till.

Sammantaget har detta medfört en förändring i det svenska elsystemet som verkar för att elpriset även i framtiden kommer svänga mer, både inom dygnet och mellan årstiderna.

Just den här hösten och vintern har priset på naturgas nått extrema prisnivåer vilket har fått med sig elpriserna i ett alltjämt fossilberoende Europa. Det har ökat efterfrågan på svensk el som gjort att elproducenterna här hemma i Sverige kunnat höja sina priser på elen till rekordhöga nivåer för att matcha prisnivån i övriga Europa. Inte minst under perioder med liten vindkraftsproduktion. Så även om det svenska elsystemet förändrats så får de extrema elpriserna just nu sägas vara tillfälliga.

Hur ser priserna ut för resten av vintern?

Även om det såklart aldrig går att säga med säkerhet så pekar mycket på att de värsta elpriserna är förbi. Hittills i januari (t.o.m. 22 januari) ser det så kallade spotpriset, d.v.s. börspriset utan avgifter och moms, ut så här:

Marknadens prognoser för februari pekar på elpriser i nivå med januari och därefter sjunkande elpriser från och med mars.

Fem tips inför vintern: så håller du nere elkostnaderna.

  • Välj rätt temperatur i bostaden. För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar elförbrukningen med cirka 5 %.
  • Avbryt stand by. Apparater i stand by-läge drar uppemot 10 procent av hushållsförbrukningen (exklusive eventuell eluppvärmningskostnad). Med smarta elkontakter stängs de av automatiskt.
  • Välj rätt temperatur i kyl och frys. I kylen rekommenderas +5° och i frysen -18°.
  • Välj ett rörligt elavtal med låg månadsavgift – statistiken visar att ett rörligt elpris ger lägst kostnad över tid.
  • Ha en el-budget. Lägg undan en summa varje månad så att du har en buffert inför perioder med högre elpris.

Taggar

Dela nyhet