Good klimatnews #47.

Den här månadens glädjande klimatnyheter väcker hopp om allt från grönare plast och cement, till att förbättra elförsörjningen i låginkomstländer. Håll till godo!

Hej då, engångsplast?

Innovativ teknik inom plastindustrin förväntas revolutionera plaståtervinningen! Det är det brittiska företaget Mura Technology som lyckats bryta ner plasten till dess ursprungliga molekyler och på så vis rädda plaster som tidigare ansetts icke-återvinningsbara.  Detta gör det möjligt att återanvända materialet obegränsat antal gånger, ett potentiellt steg mot att eliminera engångsplast.

 

Självdestruktiv plast.

Vi fortsätter på plast-spåret: det finns nämligen mer att hurra för när det kommer till plastbekämpningen. Forskare i San Diego har utvecklat ett minst sagt annorlunda sätt att bekämpa plastavfall. Genom att inkorporera sporer från plastätande bakterier har de utvecklat en självförstörande plast. Sporerna, som förblir vilande under plastens användbara livstid, aktiveras och börjar bryta ner produkten när de utsätts för näringsämnen i kompost. Tekniken är fortfarande på laboratoriestadiet men kan bli kommersiellt tillgänglig inom några år.

 

Grönare cement, del 1.

Betong är, näst efter vatten, det mest använda materialet på jorden och står för cirka 7,5% av människans totala koldioxidutsläpp. Men nu kommer det ljusglimtar från forskare vid University of Cambridge som har utvecklat en process för återvinning av cement som kan möjliggöra produktion av lågutsläppande betong i stor skala. Trots att cement utgör en liten del av betong, står det för nästan 90 % av betongens utsläpp. En mer cirkulär cementtillverkning är alltså ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid!

 

Grönare cement, del 2.

Jakten på grönare cement sker även på hemmaplan. Marknadens mest resurseffektiva cement – fossilfritt, energieffektivt och cirkulärt – så beskrivs svenska Cemvisions affärsidé som backas av ingen mindre än Bill Gates. Innovationen innebär att betydligt mindre kalciumoxid krävs och på så sätt kan kalksten undvikas. I stället utvinner Cemvision kalciumoxid ur industriella restavfall. Detta ger 50 till 75% lägre energibehov i jämförelse med traditionell produktion, och medför att processen kan elektrifieras. Cemvision stod som en av två vinnare i innovationstävlingen Startup 4 Climate 2023, anordnat av bland annat GodEl.

 

Svenskt batteri ger energi i låginkomstländer. 

Forskare i Sverige har utvecklat ett hållbart batteri baserat på zink och lignin för att förbättra elförsörjningen i låginkomstländer där elektriciteten ofta är begränsad. Det nya batteriet är stabilt, kan användas över 8000 gånger och har en energitäthet motsvarande blybatterier men helt utan giftigt bly. Batteriet är dessutom kostnadseffektivt och enkelt att återvinna, vilket gör det till ett attraktivt och hållbart alternativ jämfört med andra batterier.

Läs om vårt elpris här.

Dela nyhet