Good klimatnews #37

Vad har franska parkeringsavgifter, tyska tågpriser och colombianska regnskogar gemensamt? Jo, alla har på ett eller annat sätt kvalat in till månadens goda klimatnyheter. Trevlig läsning!

Paris prejar ut SUV:ar och andra tunga fordon.

Kärlekens stad har sett en 60-procentig ökning av SUV:ar de senaste fyra åren, och biltypen utgör nu 15 procent av alla privatägda fordon i staden. Inte alls romantiskt ju. För att minska utsläppen i huvudstaden och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik har de styrande nu beslutat att förändra parkeringsavgiften så att du måste betala mer ju tyngre bil du har. Den nya modellen kommer att implementeras med start den 1 januari 2024. Det är inte bara i Paris man vill bekämpa de resurskrävande fordonen. Både Lyon och Grenoble förväntas ta efter inom kort. Merci!

Tysklands kollektivtrafiksambitioner ger utdelning.

Fler goda nyheter på transportfronten. Den subventionerade Tysklandsbiljetten, lanserad i maj i år, har fått önskad effekt bland resenärer. Biljetten, som låter tyska medborgare resa med lokaltrafik i hela landet för 49 euro/månad, har lett till att tågresor över 30 kilometer ökade med 27,5 procent i juni jämfört med i april. Samtidigt har antalet bilturer minskat med nästan 100 000. Jawohl!

Amazonas skog står pall – även i Colombia.

Vi har snackat mycket Amazonas i positiva klimatnews på sistone, men vad ska man göra när det fortsätter att rulla in pepp från väst? Den här gången är det Colombia som rapporterar framsteg i form av en 29-procentig minskning i avskogning mellan 2021 och 2022. Utvecklingen gör att avskogningen nu ligger på den lägsta nivån på närmare tio år. Den colombianska regeringen arbetar med lokalsamhällen och urinvånare för att skydda skogarna och har tagit krafttag mot illegala företag som bidrar till avskogning. Nu hoppas vi att trenden fortsätter. ¡Vamos! 

 

Taggar

Dela nyhet