Elstöd och elkostnadsstöd för företag – det vet vi.

Elintensiva företag i hela Sverige kan ansöka om ett elkostnadsstöd. Ansökan ska skickas in till Energimyndigheten senast den 17 april. Utöver elkostnadsstödet kommer företag i elområde 3 och 4 även kunna ansöka om ett elstöd, som administreras och betalas ut av Skatteverket. Ansökan för det stödet är inte öppen än.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag.

Nu kan alla elintensiva företag i Sverige ansöka om elkostnadsstöd. Med elintensiva företag menas de som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning) 2021. Energimyndigheten hanterar ansökningsprocessen och utbetalningarna.

  • Stödet är oberoende elområde och ges till företag i hela Sverige.
  • Här kan du räkna ut om ditt företag uppfyller kriterierna för att få ta del av stödet.
  • Om ni uppfyller kriterierna får ni ett stöd som avser perioden oktober till december 2022.
  • Ansökan om elkostnadsstödet är öppet till och med 17 april.

Elstöd för företag i elområde 3 och 4.

Precis som regeringen tidigare meddelat är alla företag i elområde 3 och 4 även berättigade ett elstöd. Det stödet gäller alltså oavsett om ni är ett elintensivt företag eller ej. Skatteverket hanterar ansökningsprocessen och utbetalningarna, som kommer att ske via företagets skattekonto.

  • Elstödet ger företag 79 öre per förbrukad kilowattimme i elområde 4 och 50 öre per förbrukad kilowattimme i elområde 3.
  • Hur stort elstödet blir bestäms av företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.
  • För att ta del av stödet måste företaget ha betalat alla skatter samt deklarerat. Företaget får inte ha skulder hos Kronofogden.
  • Företaget måste ha ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4, tecknat senast den 17 november 2022.
  • Ansökan om elstöd beräknas öppna 30 maj.
  • Klicka här för att läsa mer hos Skatteverket.

Dela nyhet