Elmarknadskollen: fortsatt dämpade elpriser i februari.

Tack vare välfyllda naturgaslager och att den hydrologiska balansen i Norden har återhämtat sig ser elpriserna både för februari och på helåret lägre ut än för ett år sedan.

I Elmarknadskollen förra månaden pratade jag om att vi kanske har den värsta elprisperioden bakom oss. Sedan dess har egentligen ingenting hänt som talar emot det. Tvärtom har förutsättningarna för generellt lägre elpriser framöver stärkts.

En viktig förklaring är att merparten av vintern nu är över och att den har förblivit så mild att naturgaslagren i Europa är hela 80 procent mer fyllda än vad de brukar vara så här års. Det har sänkt naturgaspriset till nivåer vi inte sett sedan energikrisens början.

En annan bidragande faktor är att den så kallade hydrologiska balansen i Norden – det vill säga summan av vattenmagasin, grundvatten och snödepåer – återhämtat sig ytterligare efter det torra 2022.

Jämfört med januari ligger spotpriset (exkl. avgifter och moms) hittills i februari 25 procent lägre i elområde 1 och 2, tolv procent lägre i elområde 3 och fyra procent lägre i elområde 4.

Prognosen för året som helhet ser ut enligt följande:

 

 

/Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl

Dela nyhet