Elmarknadskollen: Ligger det värsta bakom oss?

Sedan energikrisen, kriget och elpriskrisen startade har elmarknaden varit oerhört oberäknelig. Nyheter och oväntade händelser ger tvära kast i elprisutvecklingen. Det har inte minst visat sig under den senaste månaden där marknadens förväntningar på elpriset för 2023 visar en tydlig minskning. Det är nog viktigt att inte hoppas på för mycket – och allt kan fortfarande hända – men mycket tyder faktiskt på att vi kan ha den värsta elprisperioden bakom oss.

Marknadens prisförväntningar för 2023 pekar just nu på årsmedelpriser på 61 öre/kWh i elområde 1 och 2, 98 öre i elområde 3 och 148 öre i elområde 4. Jämfört med 2022 är det en nedgång med 3 procent i elområde 1, 8 procent i elområde 2, 29 procent i elområde 3 och 9 procent i elområde 4.

Årsmedelpriser

Så, varför tror marknaden på lägre elpriser under 2023? Som vanligt är det många faktorer som spelar in.

Naturgaspriset fortsätter nedåt

Priset på naturgas (även kallat fossilgas) har rasat till nivåer vi inte sett sedan början av 2021. En förklaring är att vintern i Europa hittills varit mild vilket i kombination med de sparåtgärder som genomförts hållit naturgaslagren knökfulla. Faktum är att det finns en viss oro att säljarna kommer välja andra marknader om det europeiska priset på naturgas sjunker allt för mycket. Vilket så klart skulle få konsekvenser för den europeiska gasförsörjningen under resten av 2023.

NaturgaspriserICE Endex, Dutch TTF Natural Gas Futures, EUR/MWh.

Utöver de välfyllda naturgaslagren så har nya så kallade naturgasterminaler byggts i rekordfart, vilket ger ännu större möjligheter att importera och lagra flytande naturgas. Det kompenserar för den strypta gasexporten från Ryssland.

Lägre energianvändning

Det är inte bara gasanvändningen som minskat, utan även elanvändningen i såväl Sverige som övriga Europa. Det går att diskutera hur långsiktigt hållbar minskningen verkligen är när den till stor del kommer från komfortsänkande åtgärder, till exempel stora minskningar av inomhustemperaturer, och från att elintensiva företag och industrier dragit ner sin produktion som en reaktion på elpriset. Men likväl håller det nere elanvändningen och därmed elpriset.

En stundande lågkonjunktur trycker sannolikt ner elanvändningen ytterligare när de ekonomiska hjulen saktar ner.

Mer elproduktion

Utbyggnaden av framför allt vindkraft och solkraft sker oerhört snabbt i både Sverige och övriga Europa. Även om den nya elproduktionen utgör en relativt liten andel av den befintliga så trycker ny billig elproduktion ut den dyrare, inte minst gaskraften, på marginalen.

Under 2023 väntas även en comeback för mycket av den europeiska kärnkraften, inte minst den franska som hade stora problem under 2022. I Sverige beräknas Ringhals 4 vara tillbaka i slutet av februari och i Finland ska den nya reaktorn Olkiluoto 3 gå in i reguljär produktion i början av mars.

Ett annat kraftslag som har chans att göra comeback är vattenkraften. 2022 var ett torrt år vilket drabbade den europeiska, och inte minst sydnorska, vattenkraften hårt. Med mer normala nederbördsmängder kan vi vänta oss ett bra tillskott även från vattenkraften.

Rejäl prisnedgång redan i januari …

Många av faktorerna ovan har redan spelat in i januaris elpriser, som hittills är betydligt lägre än decembers. Det genomsnittliga elpriset (exkl. avgifter och moms) är i skrivande stund 80 öre/kWh i elområde 1 och 2, 99 öre i elområde 3 och 105 öre i elområde 4. Det är en minskning med hela 61-63 procent beroende på elområde.

Månadsmedelpriser

… men för tidigt att pusta ut

Som jag inledde är det dock viktigt att inte ta ut segern i förskott även om utsikterna för lägre elpriser just nu är goda. Energikrisen i Europa, och elpriskrisen i Sverige, är ännu inte över. I stället är det viktigare än någonsin att fortsätta se över sina egna möjligheter till energieffektivisering, att trimma bort eventuell onödig elanvändning och att bygga upp en elräkningsbuffert. Om du har rätt förutsättningar är det kanske läge att se över dina möjligheter för solceller.

En bra start på vägen är i alla fall att ladda ner vår app, där du bättre kan förstå din förbrukning och vad som driver elkostnaderna.

/Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl

Dela nyhet