Bra Miljöval

Ändrade avtalsvillkor.

Från och med 1 januari 2023 uppdaterar vi våra avtalsvillkor gällande ursprungsgarantier med märkningen Bra Miljöval.

Sedan GodEl startade 2005 har vi sålt el märkt Bra Miljöval. 2013 blev vi först på marknaden med att sälja el märkt Bra Miljöval i 100 % av våra avtal. Skälet har varit enkelt – vi gillar Bra Miljöval eftersom det är den bästa miljömärkningen som finns på el i Sverige idag.

Osäker tillgång på el märkt Bra Miljöval
Till följd av förändringar på marknaden för ursprungsgarantier med märkningen Bra Miljöval har dock den framtida tillgången blivit osäker. Vi vet helt enkelt inte idag om det kommer att finnas tillräckligt med el märkt Bra Miljöval att köpa framöver. Vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta sälja el märkt Bra Miljöval till dig, men vi kommer inte att kunna garantera att så är fallet från och med 2023-01-01. Däremot kommer elen fortsatt att vara 100 % förnybar.

Förnybar el vs. Bra Miljövalmärkt el
  • 100 % av elen vi säljer kommer idag och även framöver från förnybara energikällor – alltså sol, vind och vatten. Varje gång vi köper en megawattimme el får vi ett kvitto på hur den har tillverkats, en så kallad ursprungsgaranti.
  • El som är märkt med Bra Miljöval är inte bara förnybar. Märkningen ställer också krav på att produktionen sker med så lite påverkan på miljön som möjligt. Alla elbolag som säljer el märkt Bra Miljöval granskas så att kraven efterlevs.

De uppdaterade avtalsvillkoren hittar du här. Vill du inte ta del av den här avtalsvillkorsförändringen så är du självklart fri att säga upp avtalet. Det behöver i så fall ske senast en månad innan de nya villkoren träder i kraft.