SOS Barnbyar

SOS Barnbyar ger barn och unga världen över förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen.

Bossangoa och Bouar.

Vi stödjer SOS Barnbyars familjestärkande program i Bossangoa och Bouar. I de familjestärkande programmen förebygger SOS Barnbyar att familjer splittras på grund av fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation och tas fram i samarbete med familjen. Många gånger gör små insatser stor skillnad för ett barns framtid.

1

Anna Ernestam, generalsekreterare.

”Situationen för barnen i Centralafrikanska republiken är mycket utsatt. Med stödet från GodEls kunder stöttar vi barnen så att de får en chans att bli sitt starkaste jag.”

17 967 459 kronor.

Så mycket har vi stöttat SOS Barnbyar med sedan vi började samarbeta med dem 2005.