Räkna ut ditt elstöd.

Elstöd för privatpersoner i hela landet betalas ut senast 9 juni.  Vill du veta hur mycket pengar du får? Vi guidar dig till din ersättningsnivå och förbrukning för den aktuella perioden.

 

Elstöd – det här gäller för dig i elområde 1 och 2.

Elstöd ges för november till december 2022 och täcker 80 % av förbrukningen under den aktuella perioden.

 • I elområde 1 och 2 är stödet 90 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Du som stod på elnätsavtalet 31 december 2022 är berättigad stödet.
 • Du hittar din förbrukning för de aktuella månaderna på Mitt GodEl. Använd BankID för att logga in. Använd följande formel för att räkna ut ditt stöd: din förbrukning i kWh * 0,8 * 0,90.
 • Har du redan föranmält ditt bankkonto hos Swedbanks kontoregister får du elstödet innan den 9 juni.
 • Har du inte föranmält ditt bankkonto behöver du göra det hos Swedbanks kontoregister senast 10 maj för att få ditt elstöd innan den 9 juni.

Elstöd – det här gäller för dig i elområde 3.

Elstöd ges för november till december 2022 och täcker 80 % av förbrukningen under den aktuella perioden.

 • I elområde 3 är elstödet 126 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Du som stod på elnätsavtalet 31 december 2022 är berättigad stödet.
 • Du hittar din förbrukning för de aktuella månaderna på Mitt GodEl. Använd BankID för att logga in. Använd följande formel för att räkna ut ditt stöd: din förbrukning i kWh * 0,8 * 1,26.
 • Har du redan föranmält ditt bankkonto hos Swedbanks kontoregister får du elstödet innan den 9 juni.
 • Har du inte föranmält ditt bankkonto behöver du göra det hos Swedbanks kontoregister senast 10 maj för att få ditt elstöd innan den 9 juni.

Elstöd – det här gäller för dig i elområde 4.

Elstöd ges för november till december 2022 och täcker 80 % av förbrukningen under den aktuella perioden.

 • I elområde 4 är elstödet 129 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Du hittar din förbrukning för de aktuella månaderna på Mitt GodEl. Använd BankID för att logga in. Använd följande formel för att räkna ut ditt stöd: din förbrukning i kWh * 0,8 * 1,29.
 • Har du redan föranmält ditt bankkonto hos Swedbanks kontoregister får du elstödet innan den 9 juni.
 • Har du inte föranmält ditt bankkonto behöver du göra det hos Swedbanks kontoregister senast 10 maj för att få ditt elstöd innan den 9 juni.
 • Du som stod på elnätsavtalet 31 december 2022 är berättigad stödet.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag.

Nu kan alla elintensiva företag i Sverige ansöka om elkostnadsstöd. Med elintensiva företag menas de som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning) 2021. Energimyndigheten hanterar ansökningsprocessen och utbetalningarna.

 • Stödet är oberoende elområde och ges till företag i hela Sverige.
 • Om ni uppfyller kriterierna får ni ett stöd som avser perioden oktober till december 2022.
 • Ansökan om elkostnadsstödet är öppet till och med 18 juni.

Elstöd för företag i elområde 3 och 4.

Precis som regeringen tidigare meddelat är alla företag i elområde 3 och 4 även berättigade ett elstöd. Det stödet gäller alltså oavsett om ni är ett elintensivt företag eller ej. Skatteverket hanterar ansökningsprocessen och utbetalningarna, som kommer att ske via företagets skattekonto.

 • Elstödet ger företag 79 öre per förbrukad kilowattimme i elområde 4 och 50 öre per förbrukad kilowattimme i elområde 3.
 • Hur stort elstödet blir bestäms av företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.
 • För att ta del av stödet måste företaget ha betalat alla skatter samt deklarerat. Företaget får inte ha skulder hos Kronofogden.
 • Företaget måste ha ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4, tecknat senast den 17 november 2022.
 • Ansökan om elstöd beräknas öppna 30 maj.

Få koll och kontroll med vår app.

Få koll på din elkostnad och förbrukning, optimera din elanvändning och styr hemmets smarta produkter. Med vår app blir livet som elkonsument ännu enklare. Ladda ner vår app nu.