Rädda Barnen

Rädda Barnen har kämpat för barns rättigheter i 100 år. De väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer − i Sverige och i världen. Pengarna används till att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt.

Sverigesatsningen På Lika Villkor

GodEl riktar sitt stöd till satsningen På Lika Villkor i Sverige. Samhällsutvecklingen i vårt land med en våldsspiral, ökad kriminalitet, ojämlikhet och segregation är oroande. På Lika Villkor stöttar barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, utifrån lokala behov och förutsättningar. Till exempel organiserar Rädda Barnen dialog med barn och unga i olika mötesplatser.

Åsa Regnér, generalsekreterare

“På Lika Villkor är en satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i områden där barnfattigdomen är hög. Tack vare engagemanget från GodEls kunder kan vi exempelvis förbättra barns skolresultat, öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter och påverka bostadssituationen."

13 651 494 kronor.

Så mycket har vi stöttat Rädda Barnen med sedan vi började samarbeta med dem 2005.