Rädda Barnen

Rädda Barnen har kämpat för barns rättigheter i 100 år. De väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer − i Sverige och i världen. Pengarna används till att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt.

1

Rädda Barnens katastroffond.

Varje år drabbas miljoner barn av krig och katastrofer. Barnen påverkas alltid hårdast i en katastrofsituation eftersom de är mest sårbara för trafficking, övergrepp och våld. Med de pengar som ges till katastrofarbetet kan Rädda Barnen agera med detsamma och behöver inte först samla in pengarna innan de gör en insats. Medlen går till Rädda Barnens arbete för att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt. Rädda Barnen kan även fördela pengar till hjälpinsatser i glömda katastrofer som media inte rapporterar från.

1

Helena Thybell, generalsekreterare

"När en naturkatastrof eller väpnad konflikt inträffar är barnen de mest utsatta. Tack vare engagemanget från GodEls kunder kan vi vara på plats hos barnen omedelbart när något händer, och samtidigt fortsätta vårt viktiga arbete för barn i katastrofer och konflikter som hamnar utanför rampljuset. Vi arbetar både med akuta hjälpinsatser som mat, medicin och vatten och gör vårt yttersta för att ge barnen trygghet och stabilitet och hjälp att återförenas med sina familjer."

13 651 494 kronor.

Så mycket har vi stöttat Rädda Barnen med sedan vi började samarbeta med dem 2005.