Rädda Barnen.

12,2 miljoner kronor.

Så mycket har Rädda Barnen hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2005. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. De väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer − i Sverige och i världen. Pengarna går till katastroffonden och används till arbete för att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt.

Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare.

”Tack vare ditt engagemang som GodEl-kund kan vi vara på plats hos barnen omedelbart när en naturkatastrof eller väpnad konflikt inträffar. Katastroffonden innebär också att vi kan hjälpa barn i glömda katastrofer och konflikter som media inte rapporterar från, men där barnen har samma akuta behov av vårt stöd.”

Katastroffonden.

Varje år drabbas miljoner barn av krig och katastrofer. Barnen påverkas alltid hårdast i en katastrofsituation eftersom de är mest sårbara för trafficking, övergrepp och våld. Med de pengar som ges till katastrofarbetet kan Rädda Barnen agera med detsamma och behöver inte först samla in pengarna innan de gör en insats. Medlen går till Rädda Barnens arbete för att ge livräddande hjälp och trygghet till barn och deras familjer i en humanitär katastrof eller väpnad konflikt. Rädda Barnen kan även fördela pengar till hjälpinsatser i glömda katastrofer som media inte rapporterar från.

Läs mer.