Naturskyddsföreningen.

5 786 109 kronor.

Så mycket har Naturskyddsföreningen hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2009. Naturskyddsföreningen är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation. Pengarna går till deras arbete med klimat, energi och transporter och bidrar till att Sverige ska nå nära nollutsläpp senast 2030. All el som vi levererar är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

1

Johanna Sandahl, ordförande.

”Vi är väldigt glada för GodEls kunders stöd till Naturskyddsföreningen! Tack vare ert bidrag kan vi stärka vårt miljöarbete och driva på klimatsmarta lösningar. Vi vill se en framtid med 100 % förnybart och därför gläder det oss att GodEl dessutom väljer att enbart erbjuda el som är märkt med vår miljömärkning Bra Miljöval. Stort tack för ert stöd!”

Klimatsmart Sverige.

Naturskyddsföreningens arbete med klimat, energi och transporter syftar till att Sverige ska nå nära nollutsläpp senast 2030. Arbetet inriktas bland annat på frågor om hur vi i Sverige kan rusta upp och energieffektivisera våra lokaler och bostäder, göra det billigare för privatpersoner att producera egen förnybar el och för att kollektivtrafiken och cykelbanorna ska byggas ut. Naturskyddsföreningen tar fram förslag på åtgärder och styrmedel för att nå målet och arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning för att driva igenom klimatsmarta förslag.

Bra Miljöval.

All vår el är 100 % förnybar och märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning. Det är en av världens tuffaste miljömärkningar och Sveriges enda oberoende märkning av el. Märkningen ställer hårda krav även på den förnybara elproduktionen, så att producenterna tar hänsyn till lokala ekosystem och biologisk mångfald. Exempelvis måste vattenkraftverk ge fiskar möjlighet att vandra fritt och vindkraftverk får inte inkräkta på känsliga fågelområden.