Läkare Utan Gränser.

12 570 204 kronor.

Så mycket har Läkare utan gränser hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2008. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer – oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Pengarna som de får från oss används för att driva sjukhuset i Lankien som ligger i Jongleiprovinsen i nordöstra Sydsudan.

Oliver Schulz, generalsekreterare.

”Bidragen från dig som GodEl-kund omvandlas till livräddande sjukvård för människor i Lankien i Sydsudan. Det handlar om en befolkning som är hårt drabbad av våld, undernäring och epidemier. Varmt tack för att du hjälper oss att rädda liv.”

Sjukhuset i Lankien.

Sydsudan är ett av de länder där Läkare utan gränser driver sina största humanitära och medicinska insatser. På många ställen är de den enda vårdgivaren och den pågående konflikten i landet skapar stora behov. Med stöd från GodEls kunder ger Läkare utan gränser vård vid sjukhuset i Lankien som ligger i norra Jonglei – ett av de områden i Sydsudan där stridigheterna slagit hårdast mot befolkningen.