Hand in Hand.


1 062 476 kronor.

Så mycket har Hand in Hand hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2009. Hand in Hand bekämpar fattigdom och barnarbete genom att utbilda framförallt kvinnor i entreprenörskap. Pengarna som vi ger går till ett byprogram i Arebommanahalli, en by nära Bangalore i södra Indien.

Charlotte Bohman, Generalsekreterare.

”Vi är väldigt stolta och glada över att GodEl har valt att engagera sig i Hand in Hand genom ett två-årigt byprojekt i Arebommanahalli i Indien. Genom hjälp till självhjälp och ett fantastiskt engagemang från dig som GodEl-kund går Arebommanahallis 3 500 invånare nu en ljusare framtid till mötes. Tack!"

Arebommanahalli.

Byprojektet i Arebommanahalli startades vid årsskiftet 2016 och pågår under två år. I byn är jordbruk den huvudsakliga sysselsättningen. Genom att mobilisera kvinnorna i byn och hjälpa dem försörja sig genom att starta eget företag, ger man dem förutsättning att ta sig ur ett liv i fattigdom. Byprogrammet innefattar:

  • Start av självhjälpsgrupper där kvinnor lär sig läsa, skriva, räkna och utbildas i entreprenörskap.
  • Hälsokampanjer där man bland annat utbildar i hygien, näringslära och gör löpande hälsoundersökningar.
  • Program mot barnarbete med speciella insatser för de barn som inte fullföljt sin skolgång.
  • Etablering av medborgarcenter ”Citizen Centers”, där det bland annat finns tidningar och datorer med internetuppkoppling.
  • Miljöprogram där man arbetar med att öka medvetenheten hos befolkningen om hur de kan begränsa skadlig påverkan på miljön.

Tidigare års bidrag.

GodEls tidigare bidrag gick till ett byprojekt i Chettipatti i Jonglei State, Indien, som nu är avslutat. Tack vare de pengarna har bland annat:

  • 368 kvinnor lärt sig läsa, skriva, räkna och utbildats i entreprenörskap genom självhjälpsgrupper.
  • 201 familjeföretag kunna startas.
  • 22 barn kunnat tas ur barnarbete och fått möjlighet att fullfölja sin skolgång.