Hand in Hand.

1 211 536 kronor.

Så mycket har Hand in Hand hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2009. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att utbilda framför allt kvinnor i entreprenörskap. Att kunna försörja sig stärker både individens självkänsla och motståndskraft samtidigt som det bidrar till att bygga hållbara samhällen där den ekonomiska tillväxten inkluderar alla.

1

Stina Götbrink, generalsekreterare.

”Ett avgörande skäl till att människor är fattiga är bristen på tillräckliga inkomster. Och fattigdom bär med sig konsekvenser som hunger, barnarbete, sjukdom och oförmåga att stå emot kriser som pandemier, naturkatastrofer och missväxt. Tack vare engagemanget från GodEls kunder kan Hand in Hand träna framför allt kvinnor och unga i entreprenörskap som ett sätt att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Med inkomster följer förbättrade levnadsvillkor men också ökat självförtroende och makt över det egna livet.”

Motivated and Entrepreneurial Youth, Zimbabwe.

Livet som ung – särskilt som ung kvinna – har länge varit mycket svårt i Zimbabwe. Skyhög arbetslöshet och klimatrelaterade naturkatastrofer har förvärrats av ett långvarigt politiskt vanstyre. Fattigdomen är utbredd, hungern ökar och respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter är bristfällig. Zimbabwe har ung befolkning där 62 procent av befolkningen är under 25 år. Många unga känner en hopplöshet på grund av den svåra situation landet befinner sig, och framför allt på grund av bristen på jobb och försörjning. GodEls kunder stöttar ett av Hand in Hands mest framgångsrika och träffsäkra projekt i Zimbabwe – Motivated and Entrepreneurial Youth (MEY). Projektet innefattar tre komponenter – entreprenörskap, livskunskap/motivation och hälsa. Varje del kompletterar de andra i en effektiv metod. Efter de första tre åren gjordes en utvärdering som visade att alla ungdomar som deltagit i projektet var engagerade i någon form av inkomstgenererande aktivitet. Deras små företag har börjat ge inkomster och många som inte startat egna företag fick jobb i andras verksamheter. Unga kvinnor har också fått en starkare röst i lokalsamhället.

Tidigare års bidrag.

GodEls tidigare bidrag gick till ett byprojekt i Arebommanahalli, nära Bangalore i södra Indien. Byprogrammet innefattade bland annat:

  • Start av självhjälpsgrupper där kvinnor lär sig läsa, skriva, räkna och utbildas i entreprenörskap.
  • Hälsokampanjer där man bland annat utbildar i hygien, näringslära och gör löpande hälsoundersökningar.
  • Program mot barnarbete med speciella insatser för de barn som inte fullföljt sin skolgång.